1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Перспектива використання безпілотних літальних апаратів підрозділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку

Перспектива використання безпілотних літальних апаратів підрозділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку

О.М. Головань, Д.В. Тробюк
УДК 352.741
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Обґрунтована необхідність використання безпілотних літальних апаратів частинами та підрозділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Проведений аналіз використання безпілотних літальних апаратів іноземними державами під час забезпечення громадської безпеки. На основі проведеного аналізу визначені основні напрямки розвитку та використання безпілотних літальних апаратів підрозділами гвардії. Наведена загальна характеристика, призначення, функції, а також порядок використання безпілотних літальних апаратів. Наведений набір факторів які сповільнюють інтеграцію безпілотників до частин та підрозділів Національної гвардії України.


Ключові слова: Національна гвардія України, безпілотні літальні апарати, моніторинг, оперативна обстановка, охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки.

Список літератури

1.Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку НГУ на період до 2020 р.” від1 лютого 2017 року № 100-р” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo-gl.su/RifEN. (дата звернення 05.02.2019).
2.Юрасов С. Урожайный 2015-й. ТОП-10 украинских технологических прорывов [Электронный ресурс] / С. Юрасов// Лига. Бизнес. – 2015. – Режим доступа: http://biz.liga.net. (дата обращения 06.02.2019).
3.Цепляева Т.П. Этапы развития беспилотных летальных аппаратов / Т.П. Цепляева, О.В. Морозова // Открытые ин-формационные и компьютерные интегрированные технологии ХАИ. ‒ 2009. ‒ № 42. ‒ С. 10-17.
4.Глотов В.М. Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей / В.М. Глотов,А. Гуніна, Ю. Телещук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва НУ “Львівська політехніка”. ‒ 2017. ‒ № 1(33). ‒ С. 139-146.
5.Трубников Г.В. Беспилотные летательные аппараты и технологическая модернизация страны / Г.В. Трубников,В.В. Воронов // Экспорт вооружений. ‒ 2009. ‒ № 4. ‒ С. 11-20.
6.Світовий досвід правового регулювання використання безпілотників [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.openforest.org.ua/29113/ (дата звернення: 28.03.2019).
7.Кузьменко Є.В. Проблеми правового регулювання застосування безпілотних літальних апаратів у правоохороннійдіяльності Національної поліції України / Є.В. Кузьменко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. ‒ 2016. ‒ № 4(101). ‒ С. 82-88.
8. Споришев К.О. Порядок планування раціонального застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів під час виконання завдань із припинення масових заворушень силами Національної гвардії України / К.О. Споришев, О.Ю. Лу-ньов, М.В. Матросов // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 100-105.
9.Котарев С.Н. Использование беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности на объектахтранспорта [Электронный ресурс] / С.Н. Котарев, О.В. Котарева, А.Н. Александров // Вестник восточносибирского инсти-тута МВД России. – Режим доступа: https://goo-gl.su/Y6ZAC. (дата обращения 06.02.2019).10.Закон України “Про Національну гвардію України: від 13 березня 2014 року №876-VII” [Електронний ресурс]. ‒Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 07.02.2019).
11.“UAVs – Redefining Geoint” [Electronic resource]. ‒ Geospatial World. – Available at: https://goo-gl.su/44UmB. (ac-cessed 17.03.2019).
12.Modeling and Control of Unmanned Aerial Vehicles [Electronic resource] / George Vachtsevanos, Ben Ludington, JohanReimann, Panos Antsaklis, Kimon Valavanis // Workshop on Modeling and Control of Complex Systems (MCCS). – Available at: https://www3.nd.edu/~pantsakl/Publications/346-Cyprus-Vachtsevanos05.pdf.
13.Ковалев Н.А. Отчет о научно-исследовательской работе “Разработка научно-методических подходов и техноло-гии использования беспилотных летательных аппаратов в лесном хозяйствеˮ [Электронный ресурс] / Н.А. Ковалев, В.В. Коносевич. – Пушкино: ФГУ “Авиалесоохранаˮ 106 с., Режим доступа: https://aviales.ru/files/documents/2011/08/ot_niokr.pdf (дата обращения 06.02.2019).
14.Mäkeläinen A. 2D-hyperspectral frame imager camera data in photogrammetric mosaicking / A. Mäkeläinen, H. Saari,I Hippi, J. Sarkeala, J. Soukkamäki // The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sci-ences. – Rostock. Germany. – 2013. – P. 263-267.
15.Бецков А.В. Предложения по формированию концепции применения и развития робототехнических комплексов вМВД России / А.В. Бецков // Труды международного симпозиума, надежность и качество. – 2016. – № 1. – С. 62- 66.
16.Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Правил використання польотів безпілотними авіаційни-ми комплексами державної авіації України № 661 від 08.12.2016 р.ˮ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0031-17 (дата звернення: 22.03.2019).

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Головань О. М. Перспектива використання безпілотних літальних апаратів підрозділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку / О.М. Головань, Д.В. Тробюк  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 43-47. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.06.