1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(60)'2019
  5. Application of uncleaned aircraft for solving the problems of aircraft flights

Application of uncleaned aircraft for solving the problems of aircraft flights

I. Kashaev, O. Usachova, S. Novichonok, V. Petrov
Annotations languages:


Description: The experience of local wars and armed conflicts of the nowadays suggests the emergence of new trends in the field of armed struggle: increasing the role of aviation in airspace, using modern information and communication technologies, robotizing of the assalt and supporting facilities, widespread use of unmanned aerial vehicles(UAV). Issues concerning perspective directions of improvement of facilities and methods for monitoring aerodrome infrastructure objects are considered in order to improve the quality and time indicators of aerodrome and ground support equipment readyness control for flights. The existing methods of assessing the state of the pavement and the carrying capacity of the runway are investigated for maintenance of it in the proper operating-technical condition. The digital methods of aerodrome infrastructure monitoring are analyzed. The possibilities of using systems with the use of unmanned aerial vehicles for ground support, flight checking, aerodrome readiness control are considered. The expediency of using the UAV for the solution of a set of tasks such as conducting operational monitoring of the condition of runway and taxiways, control over the aerodrome and adjacent areas, detecting defects in runways and determining their parameters, obtaining materials for digital imaging in the visible, infrared and ultraviolet ranges, fixing aerial photography routes with reflection in GIS, formation of data bank of aerial photography of the state of the runway, receiving video information of the state of the runway, taxiways and buildings with creating a bank of video data. The advantages of using UAVs to control the aerodrome's readiness for flights are: profitability; possibility of shooting from small heights and near objects; receiving high resolution images; Effectiveness of taking pictures; the possibility of application in areas of emergency without the risk to the lives and health of the pilots. The directions of further research on the improvement of the ground support and other types of support such as: communication and radio engineering supplying ; ornithological supplying ; search and rescue supplying , medical supplying.


Keywords: aerfield, graund support, runway, taxiway, unmanned aerial vehicle, flight test.

References

1.Alan, J. (2015), Vick Air Base Attacks and Defensive Counters Historical Lessons and Future Challenges, RANDCorporation, Santa Monica, Calif., 101 р.
2.Vasily, M. (2014), “Oborona Belbeka” [Defence of “Belbek”], Facts, available at: www.fakty.ua/178932-oborona-belbeka-eto-edinstvennaya-chast-radi-zahvata-kotoroj-byl-vyzvan-rossijskij-specnaz.
3.(2014), “Shturm aeroportiv Slavyanska i Kramatorska” [Sturm of the airports of Slavyansk and Kramatorsk], availableat: www.news.bigmir.net/ukraine/809546-Shturm-aeroportov-Slavjanska-i-Kramatorska--hronika-15-aprelja.
4.Butusov, Yu. (2014), “25-ya vozdushno-desantnaya brygada zanymaet aerodrom Kramatorska. 6 boevikh mashynzahvacheno rossyjskymy boevykamy” [The 25th Airborne Brigade occupies the Kramatorsk airfield. Six combat vehicles are captured by Russian militants], Cenzor.NET, available at: www.censor.net.ua /resonance/384925/16_aprelya_2014go_25ya_vozdushnodesantnaya_brigada_zanimaet_aerodrom_kramatorska_6_boevyh_mashin_ zahvacheno.
5.The Order Head of the Office of Regulation of State Aviation of Ukraine (2017), “Metodychni rekomendaciyiderzhavnoyi aviaciyi shhodo ocinyuvannya zabezpechennya ta kerivnycztva polotamy v subyektax derzhavnoyi aviaciyi Ukrayiny (MRDA-06/17)”, [Methodological recommendations of the state aviation in assessing the provision and management of flights in the subjects of state aviation of Ukraine (MRDA-06/17)].
6.Kashayev, I.O., Smyk, S.I. and Shejgas, O.K. (2008), “Urazlyvist system aeronavigacijnogo zabezpechennya”,[Vulnerability of aeronautical security systems], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 1(16), pp.15-19.
7.Novichonok, S.M., Usachova, O.A., Kurenko, O.B., Romanіuk, A.O. and Terenteva, I.V. (2018), “Vyznachennyaochykuvanogo vyplyvu protyvnyka na systemy elektropostachannya aerodromiv u hodi vedennya bojovyh dij ta rekommedaciyi shhodo yix vidnovlennya” [Determination of the expected impact of the enemy on air supply systems in the course of fighting and recomendations for their recovery], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 4(58), pp. 80-88. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.11.
8.Shashkov, I.G. (2012), “Monytoryng y prognozyrovanye rabotosposobnosty zhestkyh aerodromnih pokrityj”,[Monitoring and forecasting the performance of hard airfield pavements], available at: www.tekhnosfera.com/monitoring-i-prognozirovanie-rabotosposobnosti-zhestkih-aerodromnyh-pokrytiy#ixzz5ojFsJBpl.
9.The Order of the Ministry of Defense of Ukraine (2013), “Instrukciya z ekspluataciyi aerodromiv derzhavnoyi aviaciyiUkrayiny. No. 441 vid 01.07.2013” [Instruction on operation of airfields of state aviation of Ukraine No. 441 dated 01.07.2013], available at: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-13.
10.The Order of the Ministry of Defense of Ukraine (2015), “Pro zatverdzhennya Pravyl aerodromno-tekhnichnogozabezpechennya poljotiv povitryanykh suden derzhavnoyi aviaciyi Ukrayiny No. 761 vid 24.12.2015” [On Approval of the Rules of Airfield Maintenance of Flights of State Aircraft of Ukraine No. 761 dated 24.12.2015], available at: www.vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/4749.pdf.
11.The Order of the Ministry of Defense of Ukraine (2015), “Pravyla aerodromno-tekhnichnogo zabezpechennya polotivpovitryanyh suden derzhavnoyi aviaciyi Ukrayiny No. 761 vid 24.12.2015” [Rules of aerodrome-technical support of flights of aircraft of state aviation of Ukraine No. 761 dated 24.12.2015], available at: www.xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-minoboroni-nakazi/nakaz-minoboroni-ukrajini-vid-24122015-761-pro-2015-28642.html.
12.Leshhyczkaya, T.P. and Popov, V.A. (1999), “Sovremennie metody remonta aerodromnyh pokritytyj” [Modern methodsof repairing airfield pavements], MADY-TU, Moscow, 132 p.
13.Pyankov, V.V. and Popov, V.A. (2019), “Ynnovacyonnye metody monytorynga obyektov aerodromnoj ynfrastrukturyv period ekspluatacyy” [Innovative methods of monitoring the objects of aerodrome infrastructure during operation], Student Electron. Scientific Journal, No. 14(58), available at: www.sibac.info/journal/student/58/137138 (accessed 25 Juli 2019).
14.Saburenkova, V.A. and Bocharova, A.Yu. (2014), “Zhestkye aerodromnye pokrityya v processe ekspluatacyy” [Rigidairfield coatings during operation], Car Roads, No. 7(992), available at: www.avtodorogi-magazine.ru/item/120-zhestkie-aerodromnye-pokrytiya-v-protsesse-ekspluatatsii.html.
15.Stepushyn, A.P. (2008), “Ocenka ekspluatacyonno-texnycheskogo sostoyaniya aerodromnyx pokrityj” [Evaluation ofthe operational and technical condition of airfield pavements], MADY (GTU), Moscow, 112 p. 16.Rostopchyn, V.V. and Dmytryev, M.L., “Prymenenye cyfrovyx optycheskyh system dlya bespylotnih letatelnyhapparatov” [The use of digital optical systems for unmanned aerial vehicles], available at: www.docplayer.ru/27293580-Primenenie-cifrovyh-opticheskih-sistem-dlya-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.html. 17.NextGen Airfield Inspektions, available at: www.airsight.de/fileadmin/airsight/templates/public/flyers/airsight-uav-pavement-inspections-en-web.pdf.
18.Sichev, V. (2018), “Dron vpervye obsledoval vzletno-posadochnuyu polosu” [Drone first examined the runway],[Electronic resource], available at: www.nplus1.ru/news/2018/05/08/landing.
19.Isakov, A.L. and Yurchenko, V.I. (2014), “Monytoryng lavynoopasnih uchastkov transportnih magystraley sprymenenyem bespylotnyx letatelnyh apparatov” [Monitoring avalanche-prone sections of highways with unmanned aerial vehicles], Bulletin TGASU, No. 5, pp. 143-151, available at: www.cyberleninka.ru/article/v/monitoring-lavinoopasnyh-uchastkov-transportnyh-magistraley-s-primeneniem-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.
20.Ajroyan, A., Korkyshko, O.A. and Suharev, G.V. (2016), “Monytoryng magystralnih nefteprovodov s pomoschyubespylotnih letatelnih apparatov” [Monitoring of trunk pipelines using unmanned aerial vehicles], Engineering Bulletin of the Don, No. 4, available at: www.ivdoxi.nl/iiploads/article pdfWD_164_Airoiaii_Korkishko_Sukharev.pdf_385e799999.pdf (accessed 22 May 2019).
21.Korobov, D.A. (2017), “Yspolzovanye bespylotnih avyacyonnih system dlya monytorynga lynejnih obyektov” [Usingunmanned aircraft systems to monitor linear objects], available at: www.mnvnauka.ru/2017/05/Korobow.pdf.

Reference:
 Kashaiev, I.O., Usachova, O.A., Novichonok, S.M. and Petrov, V.M. (2019), “Zastosuvannia bezpilotnykh litalnykh aparativ dlia vyrishennia zadach monitorynhu obiektiv aerodromnoi infrastruktury” [Application of uncleaned aircraft for solving the problems of aircraft flights], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(60), pp. 48-58. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.07.