Метод прихованої передачі інформації в мовному повідомленні

А.Е. Бекіров, О.М. Баранік, В.В. Парфило
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається актуальне питання функціонування системи інформаційної підтримки вико-нання бойових завдань екіпажами повітряних суден. Аналізуються зразки існуючого вітчизняного та закор-донного обладнання обміну інформаційними повідомленнями. Для усунення виявлених обмежень щодо функ-ціонування розглянутого обладнання в єдиному інформаційному просторі пропонується напрямок, який пе-редбачає маскування даних в мовних повідомленнях з подальшою передачею в аналогових радіостанціях. Сформовано вимоги до алгоритму, які полягають у мінімізації спотворень вихідного голосового повідом-лення в результаті вбудовування інформації. Розроблено метод маскування даних в мовних повідомленнях на основі модифікації фаз фрагментів за непрямим правилом. На основі програмної моделі проведено оцінку розробленого методу.


Ключові слова: фазовий спектр, маскування інформації, канал передачі даних, пропускна здатність.

Список літератури

1. Радковець Ю.І. Погляди на створення системи інформаційної безпеки України та її Збройних Сил / Ю.І. Радковець, О.В. Левченко, О.М. Косогов // Наука і оборона. – 2014. – № 1. – С. 38-41.
2. Кірсанов С.О. Перспективи розвитку системи управління Збройних Сил України з використанням принципуєдиного інформаційного простору / С.О. Кірсанов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 1(3). – С. 15-20.
3. Широчин С.С. Методи комбінованого стеганографічного захисту мультимедійних даних в хмарних сховищах:автореф. дис., канд. тех. наук: 05.13.05 / Широчин Семен Станіславови. – К.: Нац. тех. ун-т., 2015. – 16 с.
4. Кириченко І.О. Визначення поняття “інформаційно-бойовий простір”, змісту та ролі його складових елементівдля досягнення перемоги у воєнних конфліктах XXI століття / І.О. Кириченко, С.П. Ярош // Системи озброєння і війсь-кова техніка. – 2011. – № 3(27). – С. 102-108.
5. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / за заг. ред. А.М.Алімпієва. – Х.: Оригінал, 2015. – 732 с.
6. Метод хаотичного маскування фазоманіпульованих сигналів / П.Ю. Костенко, О.М. Чекунова, Н.М. Сидор,О.В. Моргун // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 1(34). – С. 84-90.
7. Максимова Л.П. Захист інформації / Л.П. Максимова. – К.: ВД “Інформатика”, 2018. – 120 с.
8. Бекіров А.Е. Метод захисту інформації на основі стеганографічних систем / А.Е. Бекіров // Наука і техніка По-вітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1(18). – С. 130-133.
9. Кобозєва А.А. Аналіз захищеності інформаційних систем / А.А. Кобозєва, В.О. Хорошко. – К.: Вид. ФОП Мо-скаленко О.М., 2010. – 55 с.
10. Михайлов А.Н. Исследование анализа стойкости стеганографических алгоритмов / А.Н. Михайлов, З.Б. Холо-дная // Системи обробки інформації. – 2006. – № 6(55). – С. 130-135.
11. Обод І.І. Захист інформації в мережі систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельни-цький // Системи обробки інформації. – 2016. – № 2(139). – С. 47-49.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бекіров А.Е., Баранік О.М., Парфило В.В. Метод прихованої передачі інформації в мовному повідомленні. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 75-82. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.10.

Whoops, looks like something went wrong.