1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Метод забезпечення конфіденційності радіопереговорів авіації

Метод забезпечення конфіденційності радіопереговорів авіації

А.Е. Бекіров, А.О. Красноруцький, Н.М. Ковтуненко
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається актуальне питання забезпечення захищеності радіопереговорів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Проводиться аналіз функціонування існуючого обладнання забезпечення конфіденційності радіообміну, формулюються основні проблемні недоліки. Пропонується напрямок забезпечення захищеності семантичної складової голосового повідомлення з врахуванням особливостей функціонування існуючого обладнання. Розробляється метод забезпечення конфіденційності радіопереговорів на основі інверсного інкрементного кодування складових спектрального представлення фрагментів мовного повідомлення при наявності ключової інформації. На основі програмної моделі проведено оцінку розробленого методу з позиції спотворень вхідного та перетвореного голосового повідомлення для авторизованого користувача та противника.


Ключові слова: конфіденційність радіопереговорів, дельта-кодування, спектр мовного повідомлення, ключове правило.

Список літератури

1.Досвід та особливості застосування авіації Повітряних Сил Збройних Сил України при проведенні Антитерорис-тичної операції: довідник / В.В. Логінов, В.Ж. Ященок, В.В. Кав’юк, В.Г. Березанський, О.О. Фененко. – Х.: ХНУПС, 2016. – 34 с.
2.Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними СиламиЗбройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
3. Бурячок В.Л. Завдання, форми та способи ведення воєн у кібернетичному просторі / В.Л. Бурячок, Г.М. Гулак, В.О. Хорошко // Наука і оборона. – 2011. – № 3. – С. 35-42.
4. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіа-ції України № 343 від 05.07.2016” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16/.
5.Седишев Ю.М. Радіоелектронні системи / Ю.М. Седишев // Міністерство освіти і науки України. – Х.: ХУПС, 2010. – 73 с.
6.Мельник А.О. Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів / А.О. Мельник, Р.П. Шевчук // Віс-ник. – 2004. – № 523. – С. 109-116.
7.Сучасні стеганографічні методи захисту інформації / О.І. Стасюк, С.О. Гнатюк, Н.І. Довгич, М.С. Літош // За-хист інформації. – 2011. – № 1(50). – С. 151-153.
8.Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення / О.К. Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.
9.Єсін В.І. Безпека інформаційних систем і технологій / В.І. Єсін, О.О. Кузнецов, Л.С. Сорока – Х.: ХНУім. В.Н. Каразіна, 2013. – 632 с.
10.Бекіров А.Е. Метод захисту інформації на основі стеганографічних систем / А.Е. Бекіров // Озброєння та війсь-кова техніка. – 2015. – № 1. – С. 53-67.
11.Тарнавський Ю.А. Технології захисту інформації / Ю.А. Тарнавський // Міністерство освіти і науки України. –К.: КПІ, 2018. – 161 с.
12.Обод І.І. Захист інформації в мережі систем спостереження повітряного простору / І.І. Обод, О.О. Стрельниць-кий // Системи обробки інформації. – 2016. – № 2(139). – С. 47-49.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бекіров А. Е. Метод забезпечення конфіденційності радіопереговорів авіації / А.Е. Бекіров, А.О. Красноруцький, Н.М. Ковтуненко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 83-90. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.11.