1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Аналіз можливості автоматизованої цілевказівки засобам малокаліберної зенітної артилерії

Аналіз можливості автоматизованої цілевказівки засобам малокаліберної зенітної артилерії

І.Г. Леонов, С.П. Лещенко, В.Є. Кудряшов, А.Є. Присяжний, С.Г. Леушин
УДК 623.4.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналізуються можливості дистанційного наведення засобів малокаліберної зенітної артилерії (МЗА) від автоматизованої системи збору, обробки, відображення та аналізу інформації про повітряну обстановку. Показані можливості використання дистанційного режиму керування засобів МЗА по завадостійкому каналу передачі даних з використанням багаточастотного сигналу (БЧС) без присутності на ній обслуги, а саме: ведення режиму одиночного вогню роздільно з кожного кулемета та здійснення дистанційного наведення на ціль за допомогою електронного планшету по відеосигналу з оптичного прицілу з урахуванням радіолокаційної інформації від оглядових радіолокаційних станцій (РЛС), що отримується в реальному часі через автоматизовану систему збору, обробки, відображення і аналізу інформації про повітряну обстановку. Проведений аналіз доцільності використання методів і пристроїв автокореляційної та взаємокореляційної обробки когерентних багаточастотних сигналів для боротьби з перешкодами в радіоканалі дистанційного керування засобами МЗА.


Ключові слова: дистанційне керування, зенітна установка ЗУ-23-2, кроковий двигун, мікроконтролер. багаточастотний сигнал, перешкодозахищеність, радіолінія передачі даних, віраж-планшет, радіотехнічна система.

Список літератури

1. ЗУ-14. Техническое описание – МО СССР.
2. ЗУ-23. Техническое описание– МО СССР.
3. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / А.М. Алімпієв,Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб та ін. – Х.: Оригінал, 2015. – 732 с.
4. Модернизация ЗУ-23: огонь станет точным // Военный парад. – 1998. – № 4. – С. 74-76.
5. Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления / Т. Кенио. – М.: Энергоатомиздат,1987. – 200 с.
6. Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория: Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. /Я.Д. Ширман. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
7. Zarnowski J. Aktive-pixel CMOS sensors improve their image / J. Zarnowski, M. Pace // Joyner Laser Focus World. –1999. – Р. 111-114.
8. Направления развития интерфейсов взаимодействия в автоматизированных системах управления специальногоназначения / М.А. Павленко, С.В. Смеляков, В.Н. Руденко, С.И. Хмелевский // Системи обробки інформації. – 2016. – № 9(146). – С. 51-54.
9. Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фонізавад в умовах непараметричної апріорної невизначеності / В.П. Деденок, Д.В. Карлов, Г.В. Пєвцов, Ю.В. Рєзніков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 4(25). – С. 60-66.
10. Патент на корисну модель № 114613, UA, МПК (2017.01) F41G5/00 F41G3/00. Система дистанційного керуван-ня засобами малокаліберної артилерії / Ю.М. Цомартов, В.І. Ломінадзе, А.Є. Присяжний, О.М. Греховодов, С.Г. Більченко, О.Г. Кривоконь. – u 2016 10124, заявл. 05.10.16; опубл. 10.03.17; бюл. № 5. – 6 с.
11. Об одной возможности синтеза когерентного многочастотного сигнала с заданными корреляционными свойст-вами / В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Р.М. Животовский, В.Н. Петрушенко // Збірник наукових праць Харківського універси-тету Повітряних Сил. – 2012. – Вип. 4(33). – С. 79-84.
12. Инвариантный подход к обнаружению радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех в условиях апри-орной неопределенности / И.Г. Леонов, А.Е. Присяжный, Р.Н. Животовский, Д.С. Сидоренко // Системи обробки інфор-мації. –2013. – Вип. 6(113). – С. 103-107

Бібліографічний опис для цитування:
Леонов І.Г., Лещенко С.П., Кудряшов В.Є., Присяжний А.Є., Леушин С.Г. Аналіз можливості автоматизованої цілевказівки засобам малокаліберної зенітної артилерії. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 91-98. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.12.

Whoops, looks like something went wrong.