1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Використання цифрового диференціювання відеоімпульсів у посадковому радіолокаторі для суттєвого послаблення впливу пасивних завад

Використання цифрового диференціювання відеоімпульсів у посадковому радіолокаторі для суттєвого послаблення впливу пасивних завад

М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, І.Л. Костенко, С.М. Блащук, О.І. Воронін
УДК 621.396.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі обґрунтовується доцільність реалізації у посадкових радіолокаторах (ПРЛ) цифрового ди-ференціювання відеоімпульсів приймача з метою послаблення маскування пасивними завадами сигналів від повітряних суден та яскравих місцевих предметів на індикаторі ПРЛ на заключному етапі посадки. Про-понується принцип реалізації цифрового диференціювання відеоімпульсів приймача при впровадженні у ПРЛ цифрового каналу обробки і відображення радіолокаційної інформації. Надається порівняльна характерис-тика ефективності використання аналогового та цифрового диференціювання щодо послаблення впливу пасивних завад на імовірність виявлення і спостереження сигналів від повітряних суден на індикаторі ПРЛ на заключному етапі посадки.


Ключові слова: посадковий радіолокатор, селекція рухомих цілей, пасивні завади, місцеві предмети, диференціювання відеоімпульсів.

Список літератури

1. Алімпієв А.М. Аналіз та уточнення факторного простору для побудови кваліметричної моделі навчально-бойового літака / А.М. Алімпієв, В.П. Ярошенко, І.Б. Ковтонюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 2(50). – С. 7-9.
2. Babak V. Methods of conflict probability estimation and decision making for air traffic management / V. Babak, V. Kravchenko, V. Vasylyev // Aviation. – 2006. – Vol. 10, No. 1. – Р. 3-9.
3. Гордієнко Д.Г. Особливості адаптивної цифрової фільтрації радіоімпульсу без внутрішньо імпульсної модуляції / Д.Г. Гордієнко, Ю.Г. Ільчишин, В.В. Тонкошкур, С.В. Яровий // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 2(50). – С. 62-66.
4. Bu-Chin Wang. Digital signal processing techniques and applications in radar image processing / Wang Bu-Chin. – United States of America: Jonh Wiley & Sons Inc., 2008. – 300 p.
5. Skolnik M. Radar handbook: 3-rd Ed. / M. Skolnik. – McGraw-Hill Professional, 2008. – 1328 p.
6. Towle M.D. Some say cruise missiles supply a concern. Observers say the U.S. military is using the air-and sea-laynched weapons faster than they can be replaced / M.D. Towle // Fort Worth Star-Telegram. – 1999.
7. The U.S. Army Operating Concept: Win in a Complex World (Defense). – U.S. Army Training and Doctrine Command. [Electronic resource]. – Avaible at: http://www.amazon.com/U-S-Army-Operating Concept.
8. Hoffman F.G. Conflict in the 21-st century: the rise of hybrid wars / F.G. Hoffman. – Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. – 72 p.
9. Kosovo. Operation Allied Force. After Action Report. – Department of Defense, Report to Congress. – January 31, 2000. – 87 p. – [Electronic resource]. – Available at: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/ MR1365/MR1365.ch3.pdf.
10. Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції / В.Д. Карлов, Г.В. Певцов, Н.Н. Петрушенко, В.Л. Місайлов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 1(5). – С. 69-72.
11. Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності / В.П. Деденок, Д.В. Карлов, Г.В. Пєвцов, Ю.В. Рєзніков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 4(25). – С. 60-66.
12. Sayed A.H. Fundamentals of Adaptive Filtering / A.H. Sayed. – Hoboken:WileyJohn Wiley & Sons, 2003. – 1168 p.
13. Особенности построения радиолокационного посадочного комплекса для автоматизированного управления посадкой самолета / Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.В. Куценко, А.П. Кулик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 2(6). – С. 115-120.
14. Пропозиції щодо напрямків удосконалення посадкових радіолокаторів для забезпечення посадки літаків у складних погодних умовах / М.Д. Рисаков, І.Л. Костенко, C.М. Рот, В.Г. Карєв, О.П. Кулик // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. – 2015. – № 12. – С. 157-167.

Бібліографічний опис для цитування:
Використання цифрового диференціювання відеоімпульсів у посадковому радіолокаторі для суттєвого послаблення впливу пасивних завад / М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, І.Л. Костенко, С.М. Блащук, О.І. Воронін  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 99-105. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.13.