1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Ефективність заходів радіоелектронного захисту об’єктів від радіометричних систем виявлення за рахунок використання спеціальних покриттів

Ефективність заходів радіоелектронного захисту об’єктів від радіометричних систем виявлення за рахунок використання спеціальних покриттів

Р.Г. Сидоренко, Г.В. Акулінін, С.А. Безверхий, А.А. Гончаров
УДК 537.876
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено оцінку можливостей розвідки об’єктів апаратурою радіотеплової розвідки, яка встановле-на на космічних апаратах, літаках-розвідниках та безпілотних літальних апаратах. Наведенні необхідні для розрахунків вихідні дані по об’єктах та умовах ведення розвідки. Отримано аналітичні вирази для роз-рахунку співвідношення сигнал/шум, що сприймається оком оператора на радіотепловому зображенні та ефективності зниження радіотеплової помітності об’єктів при їх захисті за допомогою розсіюючих та поглинаючих покриттів. Розроблено математичний апарат для оцінки ефективності зниження радіотеп-лової помітності об’єктів за рахунок використання розсіюючих та поглинаючих покриттів.


Ключові слова: зниження помітності об’єктів, розсіюючі та поглинаючі покриття, засоби розвідки радіоелектронний захист.

Список літератури

1.Слипченко В.И. Анализ военной кампании НАТО против Югославии весной 1999 г. / В.И. Слипченко // Экспортвооружений. – 2000. – № 3. – С. 4-12.
2.Гурский Б. Системы наведения ракет класса “земля-земля” – основа дальнего огневого поражения наземных це-лей / Б. Гурский, А. Свободин // Высокоточное оружие. – 2003. – С. 24-26.
3.Zweibaum F. Radiometry and military / F. Zweibaum // Photonics Spectra.– 1986.– V. 20. – № 8. – Р. 113-116.
4.Савенков А. Разработка высокоточных всепогодных систем наведения малоразмерных средств поражения объ-ектов ВВТ / А. Савенков // Оборонная техника. – 1990. – № 9. – С. 18-19.
5.Сотников А.М. Модель противодействия управляемым средствам поражения с радиометрическими головкамисамонаведения / А.М. Сотников, А.Б. Гаврилов // Системи обробки інформації. – 2004. – № 11(39). – С. 185-190.
6.Умение быть невидимым. Конструкция “Контраст КМС” – квинтэссенция маскировочного искусства // DefenseExpress. – 2004. – № 12(37).
7.Сотников А.М. Метод снижения радиометрической наблюдаемости наземных малоразмерных объектов /А.М. Cотников, И.В. Красношапка, А.Б. Гаврилов // Системи обробки інформації. – 2005.– № 1(41). – С. 169-172.
8.Оцінка ефективності зниження радіолокаційної помітності об’єктів за рахунок використання розсіючих та по-глинаючих покриттів / Р.Г. Сидоренко, В.І. Грідін, А.І. Резніченко, О.В. Філіппенков // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 189-194. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.27.
9.Бетяев Ю. Радиопоглощающие материалы и технология “Стелс” / Ю. Бетяев // Зарубежное военное обозрение. –1988. – № 6.– С. 45-46.
10.Антюфеев В.И. Применение принципов радиометрии в корреляционно-экстремальных системах навигации ле-тательных аппаратов по наземным ориентирам / В.И. Антюфеев, В.Н. Быков, Б.И. Макаренко // Арсенал ХХІ сторіччя. – 2002. – № 1. – С. 37-41.
11.Сидоренко Р.Г. Пасивні засоби радіоелектронного захисту об’єктів від впливу сучасних та перспективних засо-бів ураження / Р.Г. Сидоренко, Г.В. Акулінін, О.О. Скопінцев // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. –2017. – № 1(26). – С. 156-159. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.31.
12.Беркович Р. Современная радиолокация. Анализ, расчет и проектирование систем / Р. Беркович; пер. с англ.;под ред. Ю.Б. Кобзарева. – М: Книга по требованию, 1968. – 700 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Ефективність заходів радіоелектронного захисту об’єктів від радіометричних систем виявлення за рахунок використання спеціальних покриттів / Р.Г. Сидоренко, Г.В. Акулінін, С.А. Безверхий, А.А. Гончаров  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 106-112. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.14.