1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Вдосконалення способів релейного захисту силових трансформаторів в системах електропостачання військових аеродромів, що залучаються для потреб ООС

Вдосконалення способів релейного захисту силових трансформаторів в системах електропостачання військових аеродромів, що залучаються для потреб ООС

Г.І. Лагутін, А.І. Кудрявський, С.М. Хабоша
УДК 621.311
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проаналізовано призначення силових трансформаторів у складі систем електропостачання військових аеродромів, що залучаються для проведення операції Об’єднаних сил, загальні принципи виконан-ня захисту елементів системи електропостачання та на підставі цього визначені шляхи вдосконалення релейного захисту силових трансформаторів з урахуванням досвіду проведення антитерористичної опера-ції (операції Об’єднаних сил), спрямованих на підвищення надійності роботи систем електропостачання військових аеродромів.


Ключові слова: силовий трансформатор, система електропостачання, військовий аеродром, релейний захист.

Список літератури

1.Lahutin H.I. Military power supply units development prospects on the combat operations experience basis / H.I. Lahutin// Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 3(43). – С. 45-48.
2.Лагутін Г.І. Особливості визначення збитків від перерви електропостачання військових об'єктів / Г.І. Лагутін,В.М. Лисенко, В.Д. Заболотний // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 1(22). – С. 156-159.
3.Гриб Д.А. Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и опера-тивно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к ее структурным компонентам / Д.А Гриб, Б.А. Демидов, О.А. Хмелевская // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 2(11). – С. 29-34.
4.Lagutіn G.І. Modern problems of energy supply for the combat operations / G.І. Lagutіn, O.M. Malish // Збірник нау-кових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х.: ХНУПС, 2016. – № 4(49). – С. 118-121.
5.Кононов Б.Т. Енергетичні установки. Ч.1. Двигуни внутрішнього згоряння / Б.Т. Кононов, Г.І. Лагутін. – Х.:ХНУПС, 2017. – 156 с.
6.Експлуатація систем електропостачання військових об'єктів / Б.Т. Кононов, О.Б. Котов, Г.І. Лагутін, О.М. Ма-лиш. – Х.: ХУПС, 2014. – 432 с.
7.Електричні машини / Б.Т. Кононов, Г.І. Лагутін, О.Б. Котов, А.О. Нечаус. – Х.: ХУПС, 2015. – 563 с.
8.Релейний захист та автоматика в системах електропостачання військових об’єктів / Б.Т. Кононов, Б.Ф. Само-йленко, В.Б. Кононов. – Х.: ХУПС, 2007. – 385 с.
9.ДСТУ 30830-2003 (МЕК 60076-1-93) Трансформатори силові. Частина 1. Загальні положення.
10.Кідиба В.П. Релейний захист електроенергетичних / В.П. Кідиба. – Львів: Вид. Львів. Політехніка, 2015. – 420 с.
11.My Electrical. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://myelectrical.com/notes/entryid/150/restricted-earth-fault-protection.
12.Термінали захисту серії SEPAM 1000 + Т87 фірми “Schneider Electric” – функції, принцип роботи, схема, нала-годження. – К.: ІНКОС, 2014.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лагутін Г.І., Кудрявський А.І., Хабоша С.М. Вдосконалення способів релейного захисту силових трансформаторів в системах електропостачання військових аеродромів, що залучаються для потреб ООС. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 126-132. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.16.