1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Аналіз способів визначення технічного стану асинхронних двигунів електромашинних перетворювачів частоти в системах електропостачання зенітних ракетних комплексів

Аналіз способів визначення технічного стану асинхронних двигунів електромашинних перетворювачів частоти в системах електропостачання зенітних ракетних комплексів

Г.І. Лагутін, О.О. Скиба, О.О. Юр’єв
УДК 621.311
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проаналізовані асинхронний двигун як джерело механічної енергії та його місце в системі електропостачання військового об’єкту в умовах ведення бойових дій, існуючі способи визначення технічно-го стану асинхронних електродвигунів електромашинних перетворювачів частоти систем електропоста-чання об’єктів Повітряних Сил та на підставі проведеного аналізу визначені шляхи удосконалення способів оцінювання їх технічного стану з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).


Ключові слова: асинхронний двигун, електромашинний перетворювач частоти, система електропос-тачання військового об’єкту, оцінювання технічного стану.

Список літератури

1.ДСТУ 2331-93. Машини електричні асинхронні потужністю до 400 кВт включно. Двигуни. Вимоги безпеки таметоди випробувань. – К., 1993. – 56 с.
2.ДСТУ 2365-94. Машини електричні асинхронні потужністю до 400 кВт включно. Двигуни. – К., 1994. – 44 с.
3.Правила улаштування електроустановок. – Видання офіційне. Міненерговугілля України. – X.: Форт, 2017. – 576 с.
4.Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго Українивід 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 № 91). – К.: Мінпаливенерго України, 2012. – 384 с.
5.Recognition of rotor eccentricity of induction motors based on the Fourier spectra of phase current / T.J. Sobczyk et al.// Proceedings of the 1998 International Conference on Electrical Machines, Istanbul (Turkey). – Vol. 1. – P. 408-413.
6.Abdel-Magied M.F. Fault detection of rotating machinery using model-based techniques / M.F. Abdel-Magied //Proceedings of the 1997 International Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. New Orleans (USA). – Vol. 1. – P. 27-33.
7.Benbouzid M.E.H. A review of induction motors signature analysis as a medium for faults detection / M.E.H. Ben-bouzid // Proceedings of the 1995 International Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Aachen (Germany). – Vol. 4. – P. 1950-1955.
8.Comparison of dimensionality reduction techniques for the fault diagnosis of mono block centrifugal pump using vibra-tion signals / N.R. Sakthivel, B. Nair Binoy, M. Elangovan, V. Sugumaran, S. Saravanmurugan // Engineering Science and Tech-nology: an International Journal. – 2014. – Vol. 17. – P. 30-38.
9.Hernandez-Solis A. Diagnosis of submersible centrifugal pumps: a motor current and power signature analysis / A. Her-nandez-Solis, F. Carlsson // European power electronics and drivers Journal. – 2010. – Vol. 20. – P. 58-64.
10.Thomson W.T. A Review of On-Line Condition Monitoring Techniques for Three-Phase Squirrel-Cage Induction Mo-tors – Past, Present and Future / W.T. Thomson // Keynote address at IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives. –, Gijon, Spain. – 1999. – P. 3-18.
11.Estima J.O. Recent advances in fault diagnosis by Park’s vector approach / J.O. Estima, N.M.A. Freire, A.J.M. Cardoso// IEEE Workshop on Electrical Machines Design, Control and Diagnosis. – 2013. – P. 279-288.
12.Prieto M.D. Bearing Fault Detection Using Inference Tools / M.D. Prieto, J.C. Roura, J.L.R. Martinez // MCIA Group,Technical University of Catalonia, Spain. – 2011.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лагутін Г.І., Скиба О.О., Юр’єв О.О. Аналіз способів визначення технічного стану асинхронних двигунів електромашинних перетворювачів частоти в системах електропостачання зенітних ракетних комплексів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 133-139. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.17.