1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Визначення амплітуд та частот крутильних коливань валопроводу дизель-генератора, в якому використовуються пристрої для гасіння коливань

Визначення амплітуд та частот крутильних коливань валопроводу дизель-генератора, в якому використовуються пристрої для гасіння коливань

Ю.Д. Мусаїрова
УДК 623.4.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається методика визначення частот та амплітуд крутильних коливань валопроводу дизель-генератора, оснащеного пристроями для гасіння крутильних коливань, з’ясовується принцип дії цих пристроїв, вказується необхідність уточнення розрахункової схеми валопроводу, пояснюється послідовність визначення частот та амплітуд крутильних коливань шляхом отримання співвідношення в вигляді ланцюгової дробі для динамічної жорсткості системи, наводяться одно-, двох- та трьох вузлові форми коливань, пропонується при розгляді нелінійної системи виходити з балансу енергії, що надається системі діючими моментами, та енергії, що втрачається в елементах системи, розглядається приклад розрахунку валопроводу, оснащеного для гасіння коливань пружним амортизатором та пружною муфтою, наводяться рекомендації стосовно шляхів визначення впливу крутильних коливань при вимірювання ступеня нерівномірності обертання валу дизель-генератора.


Ключові слова: амплітуда, форма та частоти крутильних коливань, вільні та вимушені крутильні ко-ливання в лінійній та нелінійній системі, вплив крутильних коливань на визначення ступеня нерівномірності частоти обертання.

Список літератури

1. Вихерт П.М. Конструкция и расчет автотракторных двигателей / П.М. Вихерт. – М.: Машиностроение, 1964. – 552с.
2. Дизели. Справочник / Под ред. В.А. Ваншейдта и др. – Л.: Машиностроение, 1964. – 600 с.
3. Дизели. Справочник / Под ред. В.А. Ваншейдта и др. – Л.: Машиностроение, 1977. – 480 с.
4. Белов П.М. Двигатели армейских машин. Часть 2. Конструкция и расчет / П.М. Белов. – М.: Воениздат, 1972. – 561 с.
5. Орлин А.С. Двигатели внутреннего сгорания. Конструкция и расчет поршневых и комбинированных двигате-лей / А.С. Орлин. – М.: Машиностроение, 1972. – 464 с.
6. Источники и первичные преобразователи энергии / В.К. Терещенков, Б.Т. Кононов, В.П. Морозов, Г.И. Волков, Л.М. Крутий, В.М. Тятый. – МО СССР, 1979. – 554 с.
7. Кононов Б.Т. Вибір показника для оцінювання технічного стану дизель-генератора / Б.Т. Кононов, О.І. Бондарен-ко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 3(52). – С. 113-117.
8. Кононов Б.Т. Методика врахування крутильних коливань при визначенні ступеня нерівномірності частоти обе-ртання валу дизель-генератора / Б.Т. Кононов, Ю.Д. Мусаїрова, А.О. Нечаус // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 100-108. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.14.
9. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семен-дяев – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 720 с.
10. Ефремов Л.В. Теория и практика исследований крутильных колебаний силовых установок с применением ком-пьютерных технологий / Л.В. Ефремов. – СПб.: Наука, 2007. – 276 с.
11. Халиуллин Ф. Крутильные колебания коленчатых валов автотракторных двигателей внутреннего сгорания / Ф. Халлиулин. – Казань: Изд-во Казанского гос. тех. ун-та, 2009. – 68 с.
12. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний / В.Л. Бидерман. – М: изд-во Ленанд, 2017. – 416 с.
13. Гоц А.Н. Крутильные колебания коленчатых валов автомобильных и тракторных двигателей / А.Н. Гоц. – Вла-димир: Изд-во Владим. Гос. ун-та, 2008. – 200 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мусаїрова Ю.Д. Визначення амплітуд та частот крутильних коливань валопроводу дизель-генератора, в якому використовуються пристрої для гасіння коливань. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 2(60). С. 140-152. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.18.