1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Метод діагностування газотурбінного двигуна по прямому спектру вібрації

Метод діагностування газотурбінного двигуна по прямому спектру вібрації

Ю.В. Чепурний, Б.З. Мартинець
УДК 629.7.018.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуті коливальні процеси вузлів, що генерують вібрації в газотурбінного двигуні (ГТД). Розроблена методика виявлення первинного технічного стану вузлів авіаційних силових установок (АвСУ) за допомогою прямого спектру вібрації. Формалізована процедура визначення технічного стану вузлів і агре-гатів ГТД по зіставленню двох спектрограм спектрального аналізу сигналів вібрації, що отримані за допо-могою вузьконаправленого віброперетворювача. Методом дослідження є порівняння двох спектрограм віб-ростану вузлів ГТД. За допомогою вузьконаправленого віброперетворювача, порівняння та аналізу лінійних спектрів вібрації двигуна, отримали діагностичну інформацію про стан збірки (міри зносу) вузлів і механіз-мів, що входять до складу газотурбінної силової установки.


Ключові слова: коливальння; вібрація; процедура; резонанс; спектрограма; технічна діагностика.

Список літератури

1.Никифоров А.С. Акустическое проектирование судовых конструкций / А.С. Никифоров. – Ленинград: Судо-строение, 1990. – 200 с.
2.Гольдин А.С. Вибрация роторных машин приводов / А.С. Гольдин. – Москва: Машиностроение, 1999. – 344 с.
3.Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова,Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 120 с.
4.Генкин М.Д. Виброакустическая диагностика машин и механизмов / М.Д. Генкин, А.Г. Соколова. – М.: Маши-ностроение, 1987. – 288 с.
5.Карасёв В.А. Доводка эксплуатируемых машин. Виброакустические методы / В.А. Карасёв, А.Б. Ройтман. – М.:Машиностроение, 1986. – 185 с.
6.Максимов В.П. Измерение, обработка и анализ быстропеременных процессов в машинах / В.П. Максимов,И.В. Егоров, В.А. Карасёв. – Самара: Машиностроение, 1987. – 208 c.
7.Дорошко С.М. Контроль и диагностирование технического состояния газотурбинных двигателей по вибрацион-ным параметрам / С.М. Дорошко. – М.: Транспорт, 1984. – 128 с.
8.Основы цифровой обработки сигналов / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьёва. – СПб.:БХВ, 2005. – 768 с.
9.Сиротин Н.Н. Техническая диагностика авиационных газотурбинных двигателей / Н.Н. Сиротин, Ю.М. Коров-кин. – М.: Машиностроение, 1979. – 272 с.
10.Богданов А.Д. Турбовальный двигатель ТВЗ-117ВМ / А.Д. Богданов, Н.П. Калинин, А.И. Кривко. – М.: Возду-шный транспорт, 2000. – 392 с.
11.Mobely К. Root cause failure analysis / К. Mobely. – Elsevier: Newnes, 1999. – 296 р.
12.Scheffer C. Practical machinery vibration analysis and predictive maintenance / C. Scheffer, C. Girdhar. – Elsevier:Newnes, 2004. – 272 р.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чепурний Ю. В. Метод діагностування газотурбінного двигуна по прямому спектру вібрації / Ю.В. Чепурний, Б.З. Мартинець  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 153-158. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.19.