1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Рекомендації щодо створення міжвидових тактичних груп

Рекомендації щодо створення міжвидових тактичних груп

С.В. Гузченко, С.М. Телюков, М.Д. Ткаченко
УДК 355.42(477)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз сучасних науково-методичних підходів щодо визначення раціонального складу тактичних груп. Виявлено відсутність рекомендацій щодо створення організаційно-штатної структури військового формування, яке б змогло охопити і виконати визначений специфічний спектр завдань, до виконання яких можуть залучатися не тільки підрозділи Збройних Сил, але і такі, що відносяться до інших силових структур держави. Розроблено рекомендації щодо створення міжвидових тактичних груп, та викладено їх зміст щодо формування раціонального бойового складу, організації управління підрозділами, комплектування озброєнням та військовою технікою, а також щодо підготовки підрозділів, які входять до складу міжвидової тактичної групи. Реалізація розроблених рекомендацій забезпечить можливість підвищення ефективності бойового застосування міжвидових тактичних груп, порівняно з базовими підрозділами. Розроблені рекомендації щодо створення міжвидових тактичних груп можуть бути використані органами військового управління для формування бойового складу міжвидової тактичної групи в залежності від їх реальних бойових можливостей в у мовах сучасних бойових дій, а також при виконані визначеного спектру специфічних завдань.


Ключові слова: міжвидова тактична група, бойовий потенціал, маневрена оборона, стабілізаційні дії, бойовий склад, організації управляння, тактичний оперативний центр.

Список літератури

1.Збройний конфлікт в Україні: військова підтримка незаконних збройних формувань “ДНР” та “ЛНР” з бокуРосійської Федерації [Електронний ресурс] / О. Гарбар, А. Конопкін, О. Кореньков, С. Мовчан, За ред. О. Павліченка, О. Мартиненка; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Київ, 2018. – 40 с. – Режим доступу: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/New.pdf.
2.Офіційний сайт Міністерства оборони України. Аналіз бойових дій на сході України в ході зимової кампанії2014–2015 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/23/analiz-bojovih-dij-na-shodi-ukraini-v-hodi-zimovoi-kampanii-2014-2015-rokiv--16785/.
3.Збірник оперативних і тактичних прикладів дій військ (сил) у збройних конфліктах сучасності. – К: ГШЗС України, 2013. – 135 с.
4.Стрижевський В.В. Розвиток загальної тактики в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХта на початку ХХІ століть: монографія / В.В. Стрижевський. – К.: НАОУ, 2006. – 272 с.
5.Владимиров В. Наземная операция ВС США и их союзников против Ирака / В. Владимиров // Зарубежноевоенное обозрение. – M., 2004. – № 1. – С. 24-28.
6.Телелим В.М. Досвід створення та застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфлік-тах другої половини XX та на початку XXI століття: монографія / В.М. Телелим, О.М. Загорка, В.В. Стрижевський. – К.: НУОУ, 2012. – 336 с.
7.Стрижевський В.В. Методика визначення складу тимчасових військових формувань, призначених для прикриттяділянок державного кордону / В.В. Стрижевський, С.М. Починок // Збірник наукових праць. – К.: ЦВСД НУОУ. – 2012. – № 2 – С. 96-99.
8.Основні принципи створення оперативного (міжвідового) угруповання військ (сил) збалансованого складу длявідбиття агресії / О.М. Загорка, Р.І. Тимошенко, В.О. Колесніков, І.О. Загорка // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС Укра-їни. – 2014. – № 1(67). – С. 53-59.
9.Гузченко С.В. Обґрунтування показників бойових можливостей міжвидових тактичних груп / С.В. Гузченко,С.П. Ярош // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – № 4(40). – С. 63-67.
10.Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина 2(батальйон (рота)). – Київ, 2016. – 351 с.
11.Allied Tactical Publication 3.2.2. Command and control of allied land forces. NATO. Brussels, Belgium: Standardiza-tion Office. – 2016. – 15 December. – 263 p.
12.Field Manual 6-0. Commander and Staff Organization and Operations. Washington: Headquarters Department of theArmy. – 2016. – 22 April. – 394 p.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гузченко С.В., Телюков С.М., Ткаченко М.Д. Рекомендації щодо створення міжвидових тактичних груп. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 27-32. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.03.