1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Реалізація пропорційного самонаведення коректованої авіаційної бомби за інформацією супутникової системи навігації

Реалізація пропорційного самонаведення коректованої авіаційної бомби за інформацією супутникової системи навігації

І.С. Кравчук, В.В. Тараненко
УДК 623.4.018
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються алгоритми обробки навігаційних параметрів польоту, отриманих за допомогою при-ймача системи супутникової навігації, для реалізації на їх основі методу пропорційного самонаведення ко-ректованої авіаційної бомби на нерухому наземну ціль, координати якої заздалегідь відомі. Показано, що для наведення у горизонтальній площині можливе використання методу пропорційного самонаведення у класичному вигляді, а для наведення у вертикальній площині – метод пропорційного самонаведення повинен бути модифікованим.


Ключові слова: коректована авіаційна бомба, метод пропорційного самонаведення, супутникова система навігації, наземна ціль, параметр наведення.

Список літератури

1.Соловей Э.Я. Динамика систем наведения управляемых авиабомб / Э.Я. Соловей, А.В. Храпов; под ред.Е.С. Шахиджанова. – М.: Машиностроение, 2006. – 328 с.
2.Борисов Е.Г. Высокоточное оружие и борьба с ним / Е.Г. Борисов, В.И. Евдокимов. – СПб.: Издательство“Лань”, 2013. – 496 с.
3.Семенов С.С. Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники / С.С. Семенов, В.Н. Хар-чев, А.И. Иоффин. – М.: Радио и связь, 2004. – 552 с.
4.Основы проектирования ракет класса “воздух-воздух” и авиационных катапультных установок для них /В.А. Нестеров, Э.Е. Пейсах, А.Л. Рейдель и др.; под общ. ред. В.А. Нестерова. – М.: Издательство МАИ, 1999. – 792 с.
5.Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных маневренных лета-тельных аппаратов / К.К. Веремеенко, С.Ю. Желтов, Н.В. Ким, Д.А. Колорез, Г.Г. Серебряков, М.Н. Красильщиков, К.И. Сыпало, А.И. Черномрский; под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г. Серебрякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 556 с.
6.Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информаци-онных технологий / К.К. Веременко, А.Н. Головинский, В.В. Инсаров, М.Н. Красильщиков, С.С. Семенов, К.И. Сыпало, В.Н. Харчев; под ред. М.Н. Красильщикова и Г.Г. Серебрякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 280 с.
7.Козир А.Г. Алгоритм формування параметрів наведення авіаційних бомб, обладнаних блоком аеродинамічногоуправління БАУ-01КТ / А.Г. Козир, О.Л. Бурсала, Д.В. Башинський // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – №1(49). – С. 117-121.
8.Соловьев Ю.А. Спутниковая навигация и ее приложения / Ю.А. Соловьев. – М.: Эко-Трендз, 2003. – 326 с.
9.Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М.: Машиностроение, 2005. –608 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кравчук І.С., Тараненко В.В. Реалізація пропорційного самонаведення коректованої авіаційної бомби за інформацією супутникової системи навігації. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 3(36). С. 73-78. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.08.