1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Методика визначення варіанту реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її складності

Методика визначення варіанту реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її складності

В.В. Курніков
УДК 351.746.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Матеріал статті є продовженням попередніх публікацій автора, в яких було обрано сукупність чин-ників (елементів обстановки), що визначатимуть рівень складності обстановки на ділянці державного кордону регіонального управління в умовах загострення воєнно-політичної обстановки, проведено їх ранжу-вання та параметризацію. У статті удосконалено методику визначення варіанту реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її складності. Для цього було обрано лінійну модель Брауна, яка дає можливість отримувати оцінки, що характеризують не середній рівень процесу, а тенденцію, яка склалася на момент останнього спостереження. Це дозволяє відображати розвиток процесу, який не має сталих тенденцій. Обрана модель є адаптивною і швидко пристосовує свої параметри до змін у часових рядах. Отриманий результат дозволяє проводити оцінювання складності обстановки на державному кордоні, робити прогно-зні висновки щодо динаміки її розвитку в умовах загострення воєнно-політичної обстановки та приймати відповідні управлінські рішення на здійснення (корегування) оперативно-службової діяльності з метою аде-кватного впливу на загрози, що виникли на державному кордоні.


Ключові слова: регіональне управління, державний кордон, обстановка, рівень складності, варіант ре-агування, методика.

Список літератури

1.Бацамут В.М. Метод оцінювання складності оперативної обстановки при виникненні в регіоні держави надзви-чайної ситуації соціального характеру / В.М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 4. – С. 17-24.
2.Бацамут В.М. Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникненнянадзвичайної ситуації соціального характеру / В.М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 10-18.
3.Бєлай С.В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внут-рішніх військ в умовах виникнення масових заворушень / С.В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 25-30.
4.Спосіб оцінювання та прогнозування рівня складності суспільно-політичної обстановки / Г.А. Дробаха,В.С. Молдавчук, І.І. Ліпатов, В.М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 4. – С. 76-83.
5.Здоровей А.Р. Методика оперативно-тактических расчетов эффективности применения сил и средств Погранич-ных войск / А.Р. Здоровей. – М.: ВАФ. 1983. – 16 с.
6.Справочник по оперативно-тактическим расчетам в Пограничных войсках / под ред. И.Я. Калиниченко. – М.:Воениздат, 1989. – 440 с.
7.Литвин М.М. Методики оперативно-тактичних розрахунків / М.М. Литвин, А.Б. Мисик, І.С. Катеринчук. – Хме-льницький: НАПВУ, 2004. – 80 с.
8.Методика визначення показника ступеня загострення обстановки в прикордонній сфері при оцінці динаміки фо-рмування загрози територіальної цілісності держави / В.А. Кириленко, В.П. Городнов, Р.Г. Каратаєв, О.А. Біньковський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – № 46. – С. 23-29.
9.Мул Д.А. Логіко-лінгвістичні методи прогнозування для аналізу ризиків на державному кордоні / Д.А. Мул,І.С. Катеринчук, В.Г. Щука // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький: НАДПСУ, 2010. – № 52. – С. 114-123.
10.Купрієнко Д.А. Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системахмоніторингу національної та міжнародної безпеки / Д.А. Купрієнко // Зб. наук. пр. “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”, 2016. – № 1(25). – С. 166-173.
11.Мисик А.Б. Методика планування прикордонних операцій під час участі формувань Державної прикордонноїслужби України у територіальній обороні / А.Б. Мисик // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017. – № 3. – С. 106-115.
12.Курніков В.В. Аналіз змісту, завдань та характерних рис прикордонних операцій на ділянці відповідальностіРегіонального управління Державної прикордонної служби України при загостренні воєнно-політичної обстановки / В.В. Курніков, Ю.Б. Івашков // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018. – № 1(75). – С. 20-31.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Курніков В. В. Методика визначення варіанту реагування органами військового управління регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її складності / В.В. Курніков  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 3(36). – С. 132-140. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.15.