1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(58)'2019
  5. Method of assessment and quantitative description of parameters areas of localization areas of polarization vectors radio location objects

Method of assessment and quantitative description of parameters areas of localization areas of polarization vectors radio location objects

A. Romaniuk, M. Petrushenko
Annotations languages:


Description: Nowadays, the development of electronic equipment should be considered from the perspective of modernization of means and forces of air attack of countries from which side it is possible to use force methods, as well as conceptual directions of de-velopment of the radar system. Therefore, it is necessary to improve radar facilities in terms of the use of new methods of obtain-ing and processing location information. One of the ways to increase the informativeness of the received signal is to use polari-zation signal processing, which can be attributed to the method of full polarization sounding. The full polarization sounding method involves the emission of two orthogonal signals in the structure at two orthogonal polarizations, followed by the recep-tion of each signal at the coordinated and cross polarizations. With full polarization sounding, the radar maps the set of object properties to a set of signals, in particular, to the elements of the object's polarization scattering vector. The use of the method of full polarization probing makes it possible to use the polarization scattering vector itself, which contains the set of properties of the object, as recognition features. The article shows that one of the ways to increase the informativeness of received radar sig-nals, in comparison with the known ones, is to use the method of full polarization sounding. This method allows to use as a rec-ognition feature the polarization scattering vector, which contains the set of properties of the object. The analysis of studies and publications in the field of application of the method of full polarization sounding is carried out. Which showed that to solve the problem of recognition of radar objects remained insufficiently studied the question of estimating the parameters of the localiza-tion domain of the polarization scattering vector. To address this issue, the following were studied: polarization properties of signals with full polarization sounding; geometric interpretation and physical meaning of the localization domain of the polari-zation scattering vector; the method of estimation and quantitative description of parameters of the localization domain of the polarization scattering vector of radar objects has been developed. It is advisable to use the obtained results when upgrading existing radars or creating new radars in order to identify radar objects.


Keywords: full polarization sounding method, scattering polarization vector, scattering polarization matrix, localization region, covariance-polarization matrix.

References

1.Khrabrostin, B.V., Kravchenko, A.I. and Martynchuk, O.O. (1999), “Sposіb vimіryuvannya polyarizacіjnoї matricіrozsіyuvannya obyekta“, [Method for measuring object's polarization scattering matrix]: А.s. 98126624 Ukraine, МPК 6G01S7/36 /, № 98126624; Claimed 02.03.99; Posted 07.08.99, Bulletin № 54.
2.Martynchuk, O.O., Zubrytskyi, H.M. and Rozhkov, M.I. (2009), “Polyarizacіjno-prostorova obrobka signalіv na fonіaktivnih shumovih pereshkod v radіolokacіjnih stancіyah z rіznimi polyarimetrichnimi rezhimami obrobki” [Polarization and spatial signal processing against the background of active noise interference in radar stations with different polarimetric modes], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(2), pp. 53-58.
3.Martynchuk, O.O., Ryapolov, I.Ye. and Voliuvach, S.A. (2006), “Sposib znyzhennia maksymalnoi pokhybkyvymiriuvannia elementiv poliaryzatsiinoi matrytsi rozsiiuvannia tsili” [A method of reducing the maximum measurement error of the elements of the polarization matrix of the scattering of the target], Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(8), pp. 26-29.
4.Martynchuk, O.O., Florov, O.D. and Hrebeniuk, O.P. (2009), “Metodyka vyboru poliaryzatsiinoho rezhymu robotyradiolokatsiinoho zasobu rozvidky povitrianoho prostoru v zalezhnosti vid syhnalno-zavadovoi obstanovky” [Methods of choosing the polarization mode of operation of radar means of exploration of airspace depending on the signal-interference situation], Information Processing Systems, Vol. 2(76), pp. 68-71.
5.Sliusar, N.M. (2004), “Radiolokacionnoe raspoznavanie, kontrol' dejstvij i sostoyanij celej s ispol'zovaniem effektavtorichnoj modulyacii pervye razrabotki i vnedreniya v vooruzhenie PVO“ [Radar recognition, control of actions and state of targets using the effect of secondary modulation, the first development and implementation of air defense weapons], Science and Military Security, No. 2, pp. 36-40, available at: http://militaryarticle.ru/nauka-i-voennaya-bezopasnost/2004/11884-radiolokacionnoe-raspoznavanie-kontrol-dejstvij-i.
6.Kazakov, Ye.L. (1999), “Radiolokacionnoe raspoznavanie kosmicheskih ob”ektov po polyarizacionnym priznakam”[Radar recognition of space objects by polarization features], OIUM, Odessa, 230 p.
7.Pozdnyak, S.I. and Melititsky, V.A. (1973), “Vvedenie v statisticheskuyu teoriyu polyarizacii radiovoln” [Introduction tothe statistical theory of polarization of radio waves], Sov.radio, Мoscow, 278 p.
8.Rodimov, S.P. and Popovsky, V.V. (1984), “Statisticheskaya teoriya polyarizacionno-vremennoj obrabotki signalov ipomekh v liniyah svyazi” [Statistical theory of polarization-time processing of signals and noise in communication lines], Radio and Communication, Мoscow, 272 р.
9.Kanareikin, D.B., Pavlov, N.F., Potekhin, V.A. and Dulevich, V.E. (1966), “Polyarizaciya radiolokacionnyh signalov”[Radar Polarization], Sov.radio, Мoscow, 440 p.
10.Kanareikin, D.B., Potekhin, V.A. and Shishkin, I.F. (1968), “Morskaya polyarimetriya” [Marine polarimetry],Sudostroenie, Leningrad, 327 р.
11.Ayvazyan, S.A., Buchstaber, V.M., Enyukov, I.S. and Meshalkin, L.D. (1989), “Prikladnaya statistika: Klassifikaciya isnizhenie razmernosti” [Applied Statistics: Classification and Dimension Reduction], Finance and Statistics, Мoscow, 607 p.
12.Kulikov, E.I. (1986), “Metody izmereniya sluchajnyh processov” [Methods for measuring random processes], Radioand Communication, Мoscow, 212 p.
13.Sukharevsky, I.V. (1987), “Metody izmereniya sluchajnyh processov” [Matrix analysis], VIRTA, Kharkiv, 478 с.
14.Krasnogorov, S.I. (1998), “Matrichnyj analiz v zadachah otyskaniya ekstremumomov” [Matrix analysis in problems offinding extrema], Nauchno-issledovatel'skij centr 30 CNII MO, Noginsk, 100 p.
15.Korn, G. and Korn, T. (1970), “Spravochnik po matematike dlya nauchnyh rabotnikov i inzhenerov” [Math referencebook for scientists and engineers], Nauka, Мoscow, 760 p.
16.Girko, V.L. (1988), “Spektral'naya teoriya sluchajnyh matric” [Spectral theory of random matrices], Nauka, Мoscow,376 p.
17.Ventcel, E.S. and Ovcharov, L.A. (1988), “Teoriya veroyatnostej i ee inzhenernye prilozheniya” [Probability Theoryand Its Engineering Applications], Nauka, Мoscow, 480 p.
18.Fukunaga, K. (1979), “Vvedenie v statisticheskuyu teoriyu raspoznavaniya obrazov” [Introduction to the statisticaltheory of pattern recognition], Nauka, Мoscow, 387 с.
19.Libenson, M.N., Hesin, A.Ya. and Yanson, B.A. (1975), “Avtomatizaciya raspoznavaniya televizionnyh izobrazhenij”[Automation of recognition of television images], Energiya, Мoscow, 160 p.
20.Fomin, Ya.A. and Tarlovskij, G.R. (1986), “Statisticheskaya teoriya raspoznavaniya obrazov” [Statistical PatternRecognition Theory], Radio and Communication, Мoscow, 264 p.

Reference:
 Romaniuk, A.O. and Petrushenko, M.M. (2019), “Metodyka otsinky i kilkisnoho opysu parametriv oblastei lokalizatsii poliaryzatsiinykh vektoriv rozsiiuvannia radiolokatsiinykh obiektiv” [Method of assessment and quantitative description of parameters areas of localization areas of polarization vectors radio location objects], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(58), pp. 24-32. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.04.