1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Методика визначення балістичних середніх для ствольної і реактивної артилерії

Методика визначення балістичних середніх для ствольної і реактивної артилерії

В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник, А.Ф. Раскошний, Ю.М. Майборода
УДК 623.546
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядаються методи визначення вагових функцій для різних метеорологічних факторів, запропонована заміна точних вагових функцій наближеними і на основі цього проводиться обчислення балістичних середніх за середніми значеннями метеоелементів взятих із бюлетеня “Метеосередній”. Запропонована методика розрахунку “ваги” шарів з урахуванням балістики снарядів за допомогою СДР. Розглянуто принцип побудови вагових функцій для ствольної та реактивної артилерії. Запропоновані військові способи обчислення балістичних середніх, які можуть використовуватися у військах під час практичних розрахунків.


Ключові слова: ваги шарів, вагові функції, балістичні середні, вагові коефіцієнти, помилки визначення відхилень метеоелементів, сумарні середні помилки визначення балістичних середніх, балістичний вітер в межах активної ділянки траєкторії.

Список літератури

1. Беневольский С.В. Баллистика / С.В. Беневольский, В.В. Бурлов, В.П. Казаковцев. ‒ Пенза: ПАИИ,2005. ‒ 510 с.
2. Дмитриевский А.А. Прикладные задачи теории оптимального управления движением беспилотныхлетательных аппаратов / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. ‒ М.: Машиностроение, 1978. ‒ 328 с.
3. Ермолаев С.И. Внутренняя баллистика / С.И. Ермолаев, Л.Б. Комаров, В.В. Чурбанов. ‒ Л.: ВМАим. А.Н. Крылова, 1958. ‒ 325 с.
4. Зубков А.Ф. Внутренняя баллистика ствольных систем / А.Ф. Зубков, С.Н. Курков, В.В. Чернов. ‒ Пенза:ВАИУ, 1994. ‒ 210 с.
5. Правдин В.М. Баллистика неуправляемых летательных аппаратов / В.М. Правдин, А.П. Шанин. ‒ Снежинск:РФЯЦ, 1999. ‒ 307 с.
6. Чурбанов В.Е. Внутренняя баллистика / В.Е. Чурбанов. ‒ Л.: ВАОЛКА, 1975. ‒ 291 с.
7. Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. ‒ М.: Машиностроение, 2005.‒ 607 с.
8. Макеєв В.І. Рух центру ваги некерованої ракети на активній ділянці траєкторії / В.І. Макеєв, Ю.І. Пушкарьов,В.В. Воронько // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2014. – № 2(39). – С. 8-13.
9. Макеєв В.І. Математична модель просторового руху літального апарата на твердому паливі в атмосфері / В.І. Макеєв // Вісник СумДУ. ‒ 2008. ‒ № 2. ‒ С. 5-12.
10. ОрловБ.В. Внешняя и внутренняя баллистика активно-реактивных снарядов / Б.В. Орлов. ‒ М.: ИздательствоЦНИИ информации, 1978. ‒ 134 с.
11. Венцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. ‒ М.: Наука, 1964. ‒ 572 с.
12. Макеев В.И. Методика определения поправок на нелинейность и взаимовлияние возмущающих факторов /В.И. Макеев, П.Е. Трофименко // Электронное моделирование. ‒ 2012. ‒ № 1(34). ‒ С. 109-119.

Бібліографічний опис для цитування:
Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є., Раскошний А.Ф., Майборода Ю.М. Методика визначення балістичних середніх для ствольної і реактивної артилерії. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 2(58). С. 38-45. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.06.