1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(29)'2012
  5. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6

Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6

Н. П. Чорнобородова , М. П. Чорнобородов , А. С. Сіренко , Т. І. Бугрова
УДК 621.391, 621.372
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Проаналізовано причини виникнення втрат у швидкісній характеристиці (ШХ) радіолокаційної станції (РЛС) 35Д6. Виявлено неузгодженість періодів повторення імпульсів зондування з властивостями штатних вагових функцій, застосовуваних за обчислення дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Показано, що не існує вагового вікна, яке було б єдиним оптимальним для режимів випромінювання РЛС 35Д6 з однаковою кількістю імпульсів зондування. Виконано оптимізацію вікон ДПФ за критерієм мінімуму втрат у ШХ. Отримано, що шляхом заміни штатних вагових функцій на оптимальні, можливе зменшення втрат на 7% – 16% (в залежності від метеоумов). За цього, для кожного режиму випромінювання треба застосовувати окрему вагову функцію.
Ключові слова: ДПФ, АЧХ, вагове вікно, фільтр, швидкісна характеристика, втрати
Бібліографічний опис для цитування:
Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова , М. П. Чорнобородов , А. С. Сіренко , Т. І. Бугрова  // Системи озброєння і військова техніка. — 2012. — № 1. — С. 80-83.