1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(29)'2012
  5. Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій

Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій

В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький
УДК 621.391: 004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі проведено синтез вектор-функцій трьох змінних для криптографічного перетворення інформації. Показано залежність порядку застосування логічних операцій криптографічного перетворення для процесу кодування-декодування інформації. Отримано математичні моделі функцій перекодування, які забезпечать підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів.


Ключові слова: криптографічне перетворення, логічна операція, кодування, перекодування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бабенко В. Г. Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій / В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький  // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – № 1(29). – С. 84-87.