1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Застосування логіко-лінгвістичних моделей в системах інформаційно-аналітичного забезпечення процесів технічного оснащення Збройних Сил України

Застосування логіко-лінгвістичних моделей в системах інформаційно-аналітичного забезпечення процесів технічного оснащення Збройних Сил України

О.О. Головін
Системи обробки інформації. — 2019. — № 3(158). – С. 7-14.
УДК УДК 004.82 + 623.618
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі запропоновано підвищення ефективності процесів технічного оснащення ЗС України здійс-нити на основі впровадження в перспективну інформаційно-аналітичну систему програмних рішень з ком-понентного створення агрегованих когнітивних сервісів. Застосування логіко-лінгвістичних моделей у ви-гляді зростаючої пірамідальної мережі дозволить сумісно обробляти як нечислові так і числові значення змінних. Формування зазначених моделей здійснюється на основі принципів трансдисциплінарних онтологій. Такий технологічний підхід машинного навчання дозволить виконати автоматизовану індуктивну побудову онтології на основі невпорядкованих тверджень про об’єкти та їх властивості з виявленням нових знань – перетинів описів об’єктів.


Ключові слова: інформаційно-аналітична система, трансдисциплінарність, онтологія, предметна об-ласть, логіко-лінгвістичні моделі, зростаюча пірамідальна мережа.

Список літератури

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Головін О. О. Застосування логіко-лінгвістичних моделей в системах інформаційно-аналітичного забезпечення процесів технічного оснащення Збройних Сил України / О.О. Головін  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 3(158). – С. 7-14. https://doi.org/10.30748/soi.2019.158.01.