1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. Методика визначення раціонального складу пошукових команд

Методика визначення раціонального складу пошукових команд

В.Т. Чупрун
Тематика статті: Загальні питання
УДК 623.4.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На підставі емпіричної моделі сучасної розвідувально-пошукової групи наводяться критерії комплек-тування та методика визначення раціонального складу її пошукових команд для ведення естафетного по-шуку по напрямку і переслідування по слідам з урахуванням біоенергетичних можливостей організму війсь-ковослужбовців. Наведено послідовність роботи командира підрозділу щодо вироблення замислу виконання розвідувально-пошукового завдання при обранні естафетного способу ведення пошуку.


Ключові слова: пошук за напрямом естафетним способом, методика обґрунтування естафетного способу пошуку, біоенергетичні можливості організму, емпірична модель розвідувально-пошукової групи, критерії комплектування, визначення раціонального складу.

Список літератури

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности охраны и обороны стратегического объекта (аэро- дрома) при ведении боевого противодействия разведывательно-диверсионным группам (РДГ) противника (шифр: “Сближение-ТС”). [Текст]: отчет о НИР (заключительный). Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище ВВС Украины, научный руководитель Т.А. Сутюшев; ответственный исполнитель А.Е. Василенко. – Х., 1994. – 128 с.
2. Сутюшев Т.А. Спосіб пошукових дій – естафетний пошук / Т.А. Сутюшев // Честь і закон. – 2007. – № 2. –
С. 18-21.
3. Чупрун В.Т. Методика обґрунтування способу естафетного пошуку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев // Збірник тез доповідей ХV міжнародної наукової конференції “Новітні технології – для захисту повітряного простору”. – Ха- рків, 10-11 квітня 2019 р. – С. 447.
4. Сутюшев Т.А. Результати польових досліджень щодо визначення раціональних показників нового способу пошукових дій – естафетного пошуку / Т.А. Сутюшев // Збірник тез науково-практичної конференції “Місце і роль внутрішніх військ у забезпеченні внутрішньої безпеки держави”. – Харків, 23-24 листопада 2005 р. – С. 19.
5. Визначення бойових можливостей підрозділів спеціального призначення ВВ МВС України при проведенні пошукових дій за напрямом в гірській місцевості (шифр “Естафета”) [Текст]: звіт з НДР (остаточн.) / Академія ВВ МВС України: наук. керівник Т.А. Сутюшев; відп. викон. Д.В. Павлов. – Харків, 2007. – 108 с.
6. Аналіз результатів дослідницьких тактико-спеціальних навчань / С.О. Левченко, О.В. Лавніченко, В.В. Довбня, Т.А. Сутюшев // Честь і закон. – 2008. – № 3. – С. 4-11.
7. Сутюшев Т.А. Визначення і порядок розподілу сил і засобів в окремих районах зони розвідувально- пошукових дій / Т.А. Сутюшев, В.О. Павіцький // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2007. –
№ 7. – С. 116-127.
8. Чупрун В.Т. Особливості визначення замислу проведення естафетного пошуку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев, О.М. Нефедов // Честь і закон. – 2018. – № 3. – С. 58-65.
9. Сутюшев Т.А. Визначення порогових навантажень пошукових груп у ході естафетного пошуку /
Т.А. Сутюшев, В.Т. Чупрун, О.С. Фролова // Честь і закон. – 2018. – № 3(66). – С. 11-19.
10. Ломов Б.Ф. Совместная (групповая) деятельность людей, формирование трудовых коллективов и психоло- гические аспекты управления ими / Б.Ф. Ломов, В.Г. Шорин. – М.: Знание, 1972. – 240 с.
11. Ломов Б.Ф. Психические процессы и общение. Методологические проблемы Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1975. – 164 с.социальной психологии /
12. Чупрун В.Т. Емпірична модель розвідувально-пошукової групи призначеної для ведення естафетного пошу- ку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев // Збірник тез доповідей ХV міжнародної наукової конференції “Новітні технології – для захисту повітряного простору”. – Харків, 10-11 квітня 2019 р. – С. 446.
13. Городнов В.П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ / В.П. Городнов. – Х.: Академія ВВ МВС України, 2006. – 266 с.
14. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.
15. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіро, Г.В. Дьяконов. − К.: Знання, 2006. − 203 с.
16. Сутюшев Т.А. Визначення фізіологічного стану розвідника в період рейду / Т.А. Сутюшев, В.Г. Шахбазов, М.М. Григор’єва // Збірник наукових праць Харківського інституту льотчиків Військово-Повітряних Сил. – 1998. − № 1. − С. 37-41.
17. Сутюшев Т.А. Результати польових досліджень, змін можливостей снайперів в ході проведення снайперсь- кої засідки / Т.А. Сутюшев, В.А. Шайтанов, Ю.Г. Шкорбатов // Системи озброєння і військова техніка. − 2003. – № 4(16). − С. 33-35.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чупрун В. Т. Методика визначення раціонального складу пошукових команд / В.Т. Чупрун  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 3(59). – С. 117-125. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.15.

Whoops, looks like something went wrong.