1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 4(37)'2019
  5. System-conceptual bases and problem aspects of managing the structural dynamics of a unified system of anti-air defense of a perspective

System-conceptual bases and problem aspects of managing the structural dynamics of a unified system of anti-air defense of a perspective

O. Turіnskyi, B. Demidov, D. Grib, Yu. Kucherenko
Annotations languages:


Description: The article discusses the problematic aspects of managing the structural dynamics and functioning of a unified air defense system of the country and its armed forces with a promising appearance in the face of dynamic changes in the air situation in the area of warfare. The main attention is focused on the systemic and conceptual foundations of such management and the need to create a single information and communication space in the area of responsibility of national air defense. The air defense system is presented as a complex multi-structure system, a territorially (spatially) distributed military system, which consists of its mo-bile and stationary components. The main factors that determine the promising appearance of a unified air defense system are identified. It was determined that the composition of its structural and functional components involved in repelling an attack by an air adversary should be consistent with the dynamics of changes in the airspace. The necessary properties of the air defense system, such as high maneuverability, resistance to the effects of enemy means, adaptability to the conditions of changing the radar situation in the combat area, are highlighted. Some directions of the development of means of radar reconnaissance of airspace as the main sources of information about the air enemy are presented. The basic basis of the approach to managing the structural dynamics of an air defense system that uses the concept of situational management is highlighted. It is noted that for the effective management of the structural dynamics of a unified air defense system and its functioning, high levels of automation and information are required. The choice of a way to control the functioning of a single air defense system and its structural dynamics can be reduced to finding a compromise version of a managerial decision using several private quality indicators or a generalized indicator of management effectiveness if they can be reasonably determined (formed) under existing objective data on the basic conditions of the system’s functioning air defense.


Keywords: unified air defense system, promising air defense system appearance, structural dynamics of the air defense sys-tem, network structure of the air defense system.

References

1.Grib, D.A., Demidov, B.O., Dovbnia, O.V., Kucherenko, Yu.F. and Tkachov, A.M. (2019), “Upravlinnia strukturnoiudynamikoiu skladnykh system viiskovoho pryznachennia u operatyvno-taktychnii obstanovtsi, shcho dynamichno zminiuietsia” [Management of structural dynamics of complex systems of military purpose in a dynamically changing operational tactical situation], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(35), pp. 16-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.02.
2.Grib, D.A., Demidov, B.O., Borysenko, M.V. and Kuznietsova, M.Yu. (2019), “Informatyzatsiia upravlinnia struktur-noiu dynamikoiu skladnykh bahatostrukturnykh system viiskovoho pryznachennia pry dynamichnii zmini obstanovky v raioni vedennia boiovykh dii” [Informatization management of structural dynamics of complex multi-structural systems military ap-pointment at the dynamic change of the situation in the area of combat operations], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(60), pp. 7-15. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.01.
3.Williams, M. (2006), “Superistrebiteki. Novoye pokoleniye boyevykh samolotov: Illyustrirovanaya entsiklopediya” [Su-perstrabite. A new generation of combat aircraft: Illustrated Encyclopedia], Omegha, Moscow, 144 p.
4.Kharchuk, A.Y. (2011), “Boyevaya aviatsiya XXI veka” [21st Century Combat Aviation], Jauza, Moscow, 304 p.
5.Burmistrov, S.K. (2005), “Spravochnik ofitsera vozdushno-kosmicheskoy oborony” [Aerospace Defense Officer Hand-book], Tver, 564 p.
6.Demidov, B.A., Ostapenko, S.N., Luhanin, M.I. and Velichko, A.F. (2014), “Sistemno-kontseptual'nyye osnovy me-todologii voyenno-nauchnykh issledovaniy i resheniya prikladnykh voyenno-tekhnicheskikh problem” [System-conceptual foun-dations of the methodology of military scientific research and the solution of applied military-technical problems], Tver, 676 p.
7.Gorevich, B.N. (2008), “Vyrabotka sposoba protivovozdushnoy oborony ob"yekta na osnove kompleksnogo is-pol'zovaniya raznotipnykh matematicheskikh modeley boyevykh deystviy” [Development of a method of air defense of an object based on the integrated use of different types of mathematical models of military operations], Military thought, No. 9, pp. 60-66.
8.Grudinin, I.V. and Shankin, P.M. (2007), “O probleme informatsionnogo obespecheniya upravleniya ognom gruppiro-vok voysk PVO SV” [About the problem of information support for fire control of air defense forces of the Air Defense Forces], Military thought, No. 6, pp. 29-33.
9.Minaev, V.N. (2011), “Dialektika tekhnologiy vozdushno-kosmicheskoy oborony: Nauchnoye izdaniye” [The Dialecticsof Aerospace Defense Technologies: Scientific Edition], Stolychnaja encyklopedyja, Moscow, 356 p.
10.Arkhangel'skiy, I.I., Afanas'yev, P.P. and Bolotov, Ye.G. (2001), “Proyektirovaniye zenitnykh upravlyayemykh raket”[Designing anti-aircraft guided missiles], Moscow, 732 p.
11.Yerokhin, I.V. (2008), “Vozdushno-kosmicheskaya sfera i vooruzhennaya bor'ba v ney” [The aerospace sphere and thearmed struggle in it], Tver, 240 p.
12.Kozyn, V.P. (2013), “Evolyutsiya protivovozdushnoy oborony SSHA i pozitsiya Rossii” [US Air Defense Evolution andRussia's Position], Moscow, 284 p.
13.Lyashchenko, V.P. (2015), “Vozdushno-kosmicheskaya oborona gosudarstva: sovremennyye etapy i perspektivi raz-vitiya” [Aerospace defense of the state: current stages and development prospects], Ekonomyka, Moscow, 366 p.
14.Fedosov, Ye.A. (2005), “Aviatsiya PVO Rossii i nauchno-tekhnicheskiy progress: boyevyye kompleksy i sistemy vchera,segodnya, zavtra: monografiya” [Russian air defense and scientific and technological progress: military systems and systems yesterday, today, tomorrow: monograph], Drofa, Moscow, 815 p.
15.Bauman Moscow State Technical University (2009), “Shhyt Rossyy: systema protyvoraketnoj oborony” [Russianshield: missile defense system], Moscow, 504 p.
16.Zavaliy, N.G. (2003), “Rubezhi oborony v kosmose i na zemle” [Frontiers of defense in space and on earth], Veche,Moscow, 752 p.
17.Turinskyi, O.V., Demidov, B.O., Grib, D.A. and Khmelevska, O.O. (2019), “Systemno-kontseptualni polozhennia y or-hanizatsiino-metodychni osnovy obgruntuvannia, vyboru i realizatsii obrysu perspektyvnoi systemy ozbroiennia protypovitrianoi oborony derzhavy ta yii zbroinykh syl” [Systematic conceptual position and organizational and methodological basis of justifica-tion, selection and implementation of advanced air defense weapons system of the state and its armed forces], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(58), pp. 55-69. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.08.
18.Zaytsev, D.V. (2007), “Mnogopozitsionnyye radiolokatsionnyye sistemy. Metody i algoritmy obrabotki informatsii v us-loviyakh pomekh” [Multiposition radar systems. Methods and algorithms for processing information in interference], Radyo-tekhnyka, Moscow, 96 p.
19.Kucherenko, Yu.F., Demidov, B.O. and Shubin, Ye.V. (2019), “Deiaki aspekty shchodo stvorennia avtomatyzovanoisystemy upravlinnia protypovitrianoiu oboronoiu Ukrainy” [Some aspects on the establishment of automated system of control of contingency defense of Ukraine], Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(57), pp. 90-97. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.13.
20.Demydov, B.A., Grib, D.A. and Khmelevskaia, O.A. (2017), “Kontseptualnye aspekty ynformatyzatsyy y avtomatyzat-syy upravlenyia v vooruzhennykh sylakh hosudarstva” [Conceptual aspects of information and automation management in the Armed Forces of the state], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 5(54), pp. 38-47.
21.Sokolov, A.G. and Novichkov, N.N. (2006), “Zenitnoye raketnoye oruzhiye mira: Spravochnik” [World Anti-aircraftMissile Weapons: A Guide], Moscow, 288 p.

Reference:
 Turinskyi, O.V., Demidov, B.O., Grib, D.A. and Kucherenko, Yu.F. (2019), “Systemno-kontseptualni osnovy i problemni aspekty upravlinnia strukturnoiu dynamikoiu yedynoi systemy protypovitrianoi oborony perspektyvnoho obrysu” [System-conceptual bases and problem aspects of managing the structural dynamics of a unified system of anti-air defense of a perspective], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 4(37), pp. 26-35. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.04.