1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(37)'2019
  5. Методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної системи вивчення і впровадження досвіду

Методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної системи вивчення і впровадження досвіду

Ю.М. Пащук, В.В. Пашковський
УДК 355/359
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуто методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної Системи вивчення і впровадження досвіду, забезпечення її ефективного функціонування. Запропоновано відповідний понятійний апарат, що стосується вивчення і впровадження досвіду та відповідає термінам і визначенням, які використовуються у країнах НАТО. Описано головні передумови створення вказаної Системи, зокрема історичні аспекти, а також її призначення, основні завдання та компоненти. Рекомендовано здійснювати формування зазначеної Системи за чотирма напрямами: 1)створення трьохрівневої організаційної структури вивчення і впровадження досвіду; 2) імплементація удіяльність Збройних Сил України стандартизованого Процесу вивчення і впровадження досвіду, аналогічно-го процесу, що застосовується у країнах НАТО; 3) організація дієвої системи підготовки особового складу з питань вивчення і впровадження досвіду; 4) удосконалення існуючих засобів і застосування інших новітніх засобів для здійснення вказаного Процесу.


Ключові слова: досвід, система вивчення та впровадження досвіду, процес вивчення і впровадження досвіду, сумісність з НАТО.

Список літератури

1.JALCC Analysis Report “The Lessons Learned Process and Lesson Sharing in NATO and Nations”. – NATO JointAnalysis and Lessons Learned Centre. – August 2010.
2.Waliński Zenon. The Role of a Commander in Military Lessons Learned Systems. Jou / Zenon Waliński // Journal ofCorporate Responsibility and Leadership. – 2016. – Vol. 2, No. 1. http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2015.006.
3.U.S. Army Center for Army Lessons Learned [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_ Center_for_Army_Lessons_Learned.
4.Handbook “Establishing a Lessons Learned Program”. CALL, Center for Army Lessons Learned. June 2011 [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: https://call2.army.mil/ toc.aspx?document=6625&filename=/docs/doc6625/11-33.pdf.
5.Army Regulation 11–33 “Army Lessons Learned Program (ALLP)”. 17 October 2006. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/ r11_33.pdf.
6.Army in Europe Regulation 525-5 “USAREUR Lessons Learned Program”. 17 Nov 2008. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://www.arims.army.mil.
7.Иванов Д.А. Основы управления войсками в бою / Д.А. Иванов, В.П. Савельев, П.В. Шеманский. – М.: Военноеиздательство Министерства обороны СССР, 1978. – 389 с.
8.Закон України “Про основи внутрішньої й зовнішньої політики”. – 8 червня 2017 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: https://mfa.gov.ua/ua/legal-acts/2108-zakon-ukrajini-pro-zasadi-vnutrishnyoji-i-zovnishnyoji-politiki.
9.“План створення у Збройних Силах України перспективної системи узагальнення та впровадження досвіду”, за-тверджений начальником Генерального штабу ЗС України 27.11.2018. – 3 с.
10.Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і головний редактор В.Т. Бусел. –Київ, 2001. – 1731 с.
11.Bi-SC 080-006 “Lessons Learned Directive”. 06 July 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-bookspdf.org/download/bi-sc-directive-80-6-nato.html.
12.NATO Lessons Learned Policy for Release to Partners. PO(2012) 0294. – 26 June 2012.
13.The NATO Lessons Learned Handbook. – NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre. Third Edition. – Feb2016.
14.Joint Analysis Handbook. – NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre. Fourth Edition. – February 2016.
15.Матеріали курсу НАТО для штабних офіцерів з вивчення та впровадження досвіду (NATO Lessons Leaned StaffOfficers Course, АСТ.318.33) / Міжнародний центр підготовки Збройних Сил Королівства Швеції (SWEDINT). – 03.06 – 07.06.2019.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пащук Ю.М., Пашковський В.В. Методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної системи вивчення і впровадження досвіду. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 4(37). С. 36-43. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.05.

Whoops, looks like something went wrong.