1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(37)'2019
  5. Методика оцінки точності виводу винищувача на ціль по ракурсу та часу виходу

Методика оцінки точності виводу винищувача на ціль по ракурсу та часу виходу

В.Г. Чернов, В.М. Сургай, І.П. Мажара
УДК 681.51:623.592
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається порядок оцінки точності виводу винищувача на повітряну ціль по ракурсу та часу вихо-ду. Професійна діяльність офіцера бойового управління у процесі наведення винищувачів на повітряні цілі може супроводжуватися помилками різної природи й характеру. Помилки офіцера бойового управління приводять до відхилень винищувача від заданого (розрахункового) положення відносно повітряної цілі. Це є можливою причиною зриву атаки повітряної цілі або невиконання бойового завдання. Тому метою роботи є методика оцінки точності виводу винищувача в задане положення відносно цілі за величиною ракурсу та часу виходу і надання практичних рекомендацій офіцерам бойового управління щодо компенсації можливих помилок під час наведення винищувачів на повітряні цілі. Розглянуто, яким чином помилки наведення по ди-станції та інтервалу впливають на точність наведення по ракурсу. Визначені умови, в яких помилки по ра-курсу мають максимальні значення. Проаналізовано, як впливають відхилення винищувача по інтервалу та дистанції на час виходу винищувача на задану дистанцію від цілі. Надані практичні рекомендації офіцерам бойового управління щодо підвищення точності виводу винищувача на ціль.


Ключові слова: офіцер бойового управління, винищувач, наведення, точність виводу на ціль, помилки наведення, помилка за ракурсом, помилка за часом виходу на ціль.

Список літератури

1.Каменский В.Н. Межсамолётная навигация и наведение самолетов. Часть II. Наведение истребителей на возду-шные цели / В.Н. Каменский. – Монино: Воениздат, 1984. – 352 с.
2.Аналіз помилкових дій офіцерів бойового управління під час наведення винищувачів на повітряні цілі / В.Г. Че-рнов, І.П. Мажара, В.М. Сургай, Б.А. Телятник // Новітні технології  для захисту повітряного простору: матеріали VIII наук. конф. Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 18-19 квіт. 2012 р.: тези допов. – Х., 2012. – С. 61.
3.Человеческий фактор при управлении воздушным движением // Человеческий фактор: сб. материалов № 8. –Циркуляр ИКАО 241-AN/145. – Монреаль, Канада, 1993. – 51 с.
4.Основные принципы учёта человеческого фактора в системах организации воздушного движения (ATM). – Doc9758-AN/966. – Монреаль, Канада, 2000. – 156 с.
5.Циркуляр ИКАО 314-AN/178. Контроль факторов угрозы и ошибок при управлении воздушным движением. –2008. – 34 с. – ISBN 978-92-9231-266-4.
6.Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика / С.Ф. Сергеев. - М.: НИИ школьных технологий, 2008. –176 с.
7.Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология / Ю.К. Стрелков. - М.: Академия, 2005. – 148 с.
8.Чернов В.Г. Визначення раціональної траєкторії польоту винищувача на перехоплення повітряної цілі при вирі-шенні завдання наведення методом “маневр” / В.Г. Чернов // Збірник наукових праць Харківського національного уні-верситету Повітряних Сил. – 2016. – № 3(48). – С. 76-78.
9.Чернов В.Г. Методика оцінки точності наведення винищувачів на повітряні цілі за величиною курсового кутацілі / В.Г. Чернов, В.Ю. Павленко, А.В. Андрусеник // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 2(23). – С. 62-64.
10.Методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі / О.І. Тимочко,В.Г. Чернов, В.І. Сауляк, І.О. Гордєєв // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 5(54). – С. 70-74.
11.Болховитинов О.В. Боевые авиационные комплексы и их боевая эффективность / О.В. Болховитинов. – М.:ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1990. – 135 с.
12.Денисов В.Г. Авиационная инженерная психология / В.Г. Денисов, В.Ф. Онищенко, А.В. Скрипец. – М.:Машиностроение, 1993. – 232 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чернов В. Г. Методика оцінки точності виводу винищувача на ціль по ракурсу та часу виходу / В.Г. Чернов, В.М. Сургай, І.П. Мажара  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 4(37). – С. 67-72. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.10.