1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Тактика войск Противовоздушной обороны Сухопутных войск и ее развитие по опыту современных вооруженных конфликтов

Тактика войск Противовоздушной обороны Сухопутных войск и ее развитие по опыту современных вооруженных конфликтов

А.Ф. Волков, А.В. Лезик, К.М. Горбачов, С.М. Базіло
Аннотации на языках:


Анотация: Зміни бойових можливостей засобів повітряного нападу, а також їх ролі у досягнені мети збройної боротьби, призводять до розширення кола завдань, що виконуватимуться частинами і підрозділами військ ППО Сухопутних військ. Це, в свою чергу унеможливлює використання вже розроблених теоретичний положень тактики військ ППО Сухопутних військ та викликають необхідність уточнення її фундаментальних і прикладних положень та обґрунтову-ють потребу в опублікування даної статті. Досвід застосування частин і підрозділів військ ППО Сухопутних військ у сучасних збройних конфліктах, в тому числі й у війні на сході України, також показує, що роль виконання завдань війсь-ками ППО Сухопутних військ зростає. Автори порівняли і проаналізували фундаментальні положення науки взагалі і положеннями тактики військ ППО Сухопутних військ, виявили між ними розбіжності та усунули їх шляхом уточнення і визначення нових. При дослідженні були використані методи – аналіз, синтез, порівняння і систематизація наукових знань із проблем фундаментальних положень тактичного мистецтва військ ППО Сухопутних військ. Фундаментальні положення тактичного мистецтва військ ППО Сухопутних військ мають включати такі складові: визначення такти-чного мистецтва; об’єкт та предмет дослідження; систематизовану і структуровану теорію і практику; історичний досвід, етапи розвитку і фактори, які вливають на розвиток; логічну і організовану систему та структуру знань; ста-лі характерні риси і взаємозв’язки; категорії, поняття, закони (закономірності) і принципи; логічну мову. Прикладні положення тактичного мистецтва військ ППО Сухопутних військ повинні включати основи, підготовку та ведення протиповітряного бою та інших форм дій при веденні воєнних, антитерористичних (партизанських) дій. Досягнуті результати відкривають напрямки розвитку тактичного мистецтва військ ППО Сухопутних військ, а також шляхи усунення розбіжностей між теорією і практикою застосування озброєння та керування формуваннями військ ППО Сухопутних військ.


Ключевые слова: фундаментальні положення, розвиток, теорія, тактика, основи, підготовка, ведення, форми дій ППО Сухопутних військ.

Список литературы

1. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел. – К.: Перун, 2001. – 1440 с.
2. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики / О.С. Власюк. – К.: НІСД, 2016. – 528 с.
3. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина 2 (баталь-йон, рота). – К.: ЗС України, 2016. – 240 с.
4. Пермяков О.Ю. Імітаційне моделювання у практиці підготовки військ / О.Ю. Пермяков, А.І. Сбітнєв. – К.: НУОУ, 2015. – 120 с.
5. Бойовий Статут військ протиповітряної оборони Сухопутних військ. Частина 2 (дивізіон, батарея). – К.: ЗС України, 2016. – 203 с.
6. Міночкін А.І. Інформаційна безпека сучасного суспільства / А.І. Міночкін. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2006. – 188 с.
7. Гончарук М.Г. Соціальні процеси і структура воєнного мистецтва / М.Г. Гончарук // Збірник статей Центрально-го Науково-дослідного Інституту Збройних Сил України. – 2001. – № 3(16). – С. 24-25.
8. Гончарук М.Г. Мистецтво взагалі і воєнне мистецтво зокрема / М.Г. Гончарук // Труди Академії. – 2001. – № 30. – С. 30-34.
9. Гончарук М.Г. Уточнення головних теоретичних положень воєнного мистецтва з уроків гібридної війни / М.Г. Гончарук, В.В. Швалючинський // Збірник наукових праць Національного університету оборони України “Труди університету”. – 2017. – № 4(143). – С. 48-51.
10. Телелим В.М. Методичні рекомендації командирам батальйонів в умовах ведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей / В.М. Телелим. – К.: НУОУ, 2015. – 116 с.
11. Проблемні питання підготовки та ведення боїв, бойових та антитерористичних дій військових формувань Су-хопутних військ. – К.: НУОУ, 2015. – 23 с.
12. Голованов А.В. Досвід застосування військових частин (підрозділів) Сухопутних військ Збройних Сил України в антитерористичній операції / А.В. Голованов. – К.: НУОУ, 2014. – 17 с.