1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Возможные формы и способы боевого применения сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в условиях радиоэлектронного противодействия в зоне проведения Операции объединенных сил

Возможные формы и способы боевого применения сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в условиях радиоэлектронного противодействия в зоне проведения Операции объединенных сил

А.В. Лезик, С.В. Орехов, Г.А. Левагин, Н.И. Оборонов
Аннотации на языках:


Анотация: Рассматриваются основные вопросы совместных действий тактико-огневых подразделений (ТОП) ПВО и тактикоспециальных подразделений (ТСП) РЭБ при прикрытии общевойсковых подразделений (частей) и объектов от ударов средств воздушного нападения, что позволяет оценить ожидаемые результаты применения подразделений ПВО и РЭБ при их совместных действиях и разработать научно обоснованные рекомендации по их эффективному боевому применению в составе подразделений(частей) ПВО и разработки предложений по тактике их действий в различных условиях обстановки. Данные положения могут быть использованы для повышения эффективности обучения курсантов факультета, обучающихся на курсах повышения квалификации, совершенствования учебного процесса подготовки специалистов факультета, а также качества подготовки специалистов по специальности.


Ключевые слова: зона совместных действий, тактико-огневые подразделения ПВО, тактико-специальные подразделения РЭБ

Список литературы

1. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – C. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.
2. Підвищення ефективності прикриття вибухонебезпечних об'єктів за рахунок сумісного застосування тактико-вогневих підрозділів ППО і тактико-спеціальних підрозділів РЕБ / О.В. Лезік, С.В. Орєхов, Г.А. Левагін, Д.В. Книш // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 167-173. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.22.
3. Лезік О.В. Аналіз сумісності тактико-вогневих підрозділів протиповітряної оборони і тактико-спеціальних під-розділів радіоелектронної боротьби під час проведення АТО / О.В. Лезік, С.В. Орєхов, Г.П. Косенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 3(20). – С. 58-60.
4. Лезік О.В. Розробка пропозицій щодо раціонального бойового застосування сумісних дій підрозділів ППО та РЕБ під час проведення АТО / О.В. Лезік, С.С. Рязанцев, Д.В. Книш // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4(21). – С. 18-20.
5. Забезпечення бойових дій підрозділів військ ППО СВ. Частина 2. Технічне забезпечення бойових дій підрозділів військ ППО СВ / С.В. Орєхов, С.М. Піскунов, Г.В. Акулінін та ін.; за ред. С.В. Ворошилова. – Х.: ХУПС, 2011. – 203 с.
6. Сухаревський О.І. Оцінювання параметрів зон виявлення безпілотного літального апарату “Орлан-10” радіоло-каційними засобами самохідного зенітного ракетного комплексу 9К33М3 “Оса-АКМ” / О.І. Сухаревський, В.О. Васи-лець, І.Є. Ряполов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 4(25). – С. 33-38.
7. Оцінка характеристик вторинного випромінювання масштабної моделі багатоцільового вертольота МІ-8МТ, отриманої при проведенні вимірювань у безлунній камері / О.І. Сухаревський, В.О. Василець, І.Є. Ряполов, М.М. Бречка // Система обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 109-114.
8. Kamal M. Aplication of the AHP in Project Management / M. Kamal, Al-Subhi Al-harbi // International Jornal of Pro-ject Management. – 2001. – Vol. 19. – Р. 19-27.
9. Бойовий статут військ ППО СВ. Частина 3 (взвод, відділення, обслуга). – К.: КСВ ЗС України, 2016. – С. 11-25.
10. Дробаха Г.А. Взаємодія тактико-вогневих підрозділів зенітних ракетних військ та протиповітряної оборони су-хопутних військ при вирішенні завдань протиповітряної оборони / Г.А. Дробаха, Б.А. Генов, Г.М. Зубрицький // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 1(14). – С. 90-93.
11. Бойове застосування зенітних ракетних батарей, озброєних зенітним ракетним комплексом „Оса-АКМ” / С. В. Орєхов, О.В. Лезік, В.І. Самоквіт та ін.; за ред. С.В. Орєхова. – Х.: ХУПС, 2010. – 216 с.
12. Визначення важливості характеристик зенітного ракетного комплексу / С.П. Ярош, В.В. Шулежко, А.К. Зимни-цький, П.О. Степанов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1(18). – С. 54-60.
13. Порівняльне оцінювання зенітних ракетних комплексів методом перевірки відповідності їх тактико-технічних характеристик оперативно-тактичним вимогам / С.П. Ярош, К.В. Закутін, В.В. Воронін, В.В. Шулежко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 3(20). – С. 85-91.
14. Городнов В.П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений Войск ПВО / В.П. Город-нов. – Х.: ВИРТА, 1987. – 380 с.
15. Єрмошин М.О. Оцінка ефективності бойових дій зенітних ракетних військ / М.О. Єрмошин, Г.А. Дробаха. – Х.: ХВУ, 2004. – 259 с.
16. Проблеми визначення управління протиповітряною обороною під час проведення операції збройних сил / A.M. Луцишин, Г.С. Степанов, I.A. Костюк // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – № 47. – С. 52-58.