1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Вимірювання кута місця цілей в оглядових РЛС РТВ метрового діапазону хвиль

Вимірювання кута місця цілей в оглядових РЛС РТВ метрового діапазону хвиль

В.Ф. Зюкін, С.В. Кукобко, І.М. Трофимов, Д.М. Козлов
УДК 621.396.96  
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються варіанти реалізації в РЛС РТВ метрового діапазону довжини хвиль каналів кутомісної пеленгації цілей. При малому числі ярусів антенної решітки РЛС, в умовах суттєвого перевідбиття радіохвиль земною поверхнею, виникає неоднозначність кутомісних вимірювань (формуються хибні кутомісні пеленги). Для усунення хибної інформації пропонується ряд методів, які засновано на додатковій просторово-часової модуляції зондуючих сигналів. Приводяться методика та результати розрахунків показників якості вимірювань при використанні запропонованих варіантів побудови каналів кутомісної пеленгації цілей, що дозволяє зіставляти можливості різних технічних рішень.


Ключові слова: РЛС метрового діапазону хвиль, вимірювання кутомісних координат цілей, хибні кутомісні пеленги

Список літератури

1. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Я.Д. Ширман, С.Т. Багдасарян, А.С. Маляренко и др.; под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
2. Skolnik M.I. Radar Handbook. ISBN 0071485473 / M.I. Skolnik. – Boston: McGraw-HillBook Company, 2008. – 149 p.
3. Keysight Technologies, 5990-7036RURU (5990-5442EN/5990-5442RURU) [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: www.keysight.com.
4. Литвинов В.В. Обзор работ ВИРТА ПВО по безоблетному контролю зон обнаружения РЛС / В.В. Литвинов, В.Ф. Зюкин, М.Р. Арасланов // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – № 4. – С. 469-476.
5. Зюкин В.Ф. Требования к удалению имитаторов активных помех при полигонных испытаниях РЛС / В.Ф. Зюкин, А.В. Белавин, Д.Ю. Свистунов // Системи обробки інформації. – 2013. – № 1(108). – С. 56-60.
6. Gorobets N.N. Fields of a rectangular loop antenna in the near-field zone / N.N. Gorobets, A.V. Trivaylo // Telecommunication and Radio Engineering. – 2010. – № 69(11). – Р. 947-957.
7. Gorobets N.N. Curved Dipole in the Near-Field and Far-Fiel Zones of Observation / N.N. Gorobets, A.V. Trivaylo // ICAT, 7-th International Conference on Antenna Theory and Techniques. – Lviv, 6-9 October 2009. – P. 102-104.
8. Gregson S.F. Conical Near-Field Antenna Measurements / S.F. Gregson, G.E. Hindman // Antennas and Propagation Magazine. – 2009. – № 1(51). – Р. 193-201.
9. Бєлавін О.В. Експериментально-розрахунковий метод оцінки параметрів зон виявлення первинних та вторинних РЛС / О.В. Бєлавін, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012.– № 3(9).– С. 69-73.
10. Бєлавін О.В. Експериментально-аналітичний спосіб визначення верхньої межі зони виявлення повітряних об’єктів радіолокаційними станціями в процесі їхнього випробування / О.В. Бєлавін // Системи озброєння і військова техніка. – 2016.– № 4(48). – С. 83-87.
11. Christian W. Ingenieurburo [Електронний ресурс] / W. Christian. – 2018. – Режим доступу: www.slideshare.net/hossamzein/radartutorial.eu.
12. Fusco M. Radar system on field-performance check / M. Fusco, R. Vertucci // Proc. 2016 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace). – Florence, Italy, 21-23 June 2016. – P. 71-74. https://doi.org/10.1109/MetroAeroSpace.2016.7573188.
13. Bech J. Doppler Radar Observations – Weather Radar, Wind Profiler, Ionospheric Radar and Other Advanced Applica-tions [Електронний ресурс] / J. Bech, J.L. Chau. – London: Edited by Published by InTech, 2012. – 470 р. Режим доступу: https://www.intechopen.com/books/doppler-radar-observations-weather-radar-wind-profiler-ionospheric-radar-and-other-advanced-applications.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Вимірювання кута місця цілей в оглядових РЛС РТВ метрового діапазону хвиль / В.Ф. Зюкін, С.В. Кукобко, І.М. Трофимов, Д.М. Козлов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 4(62). – С. 98-104. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.62.14.

Whoops, looks like something went wrong.