1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування

Аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування

А.М. Науменко, І.П. Ольшевський, О.В. Спанчак
Тематика статті: Загальні питання
УДК 519.87:316.458.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення в статті є аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування. Метою статті є аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування. Задача, що вирішується, – обґрунтування доцільного використання томографічних вимірювань, впровадження яких в практику роботи виїзних метрологічних груп дозволять підвищити якість та швидкість виявлення несправностей об’єктів. В статті розглядається: аналіз, загальна методика та методи відтворення образу просторового розподілу фізичної величини у томографічних вимірюваннях. Висновки: на основі аналізу можна зробити висновок, що томографічні вимірювання застосовуються у різноманітних галузях. Силами обслуги виїзних метрологічних груп проводиться повірка приладів та контроль різних параметрів в основу яких можуть бути використані і методи томографічних вимірювань.


Ключові слова: томографічні вимірювання, пряма задача томографії, обернена задача томографії

Список літератури

1. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України № 288 від 24.05.2017” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS31534.html.
2. Наказ Міністра оборони України “Про затвердження Концепції розвитку системи метрологічного забезпечення у сфері оборони на період до 2015 року та на перспективу до 2025 року № 12 від 18.01.2010”.
3. Наказ начальника Центрального управління метрології і стандартизації “Про затвердження Керівництва з орга-нізації виробничої діяльності військових метрологічних лабораторій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України № 2 від 14.05.2007”.
4. Кононов В.Б. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості / В.Б. Кононов, В.В. Бурцева // Системи обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 88-92.
5. Кононов В.Б. Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкоджених за-собів вимірювальної техніки військового призначення / В.Б. Кононов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 8(85). – С. 231-234.
6. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Водолажко, О.В. Коваль, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 288 с.
7. Кононов В.Б. Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. – Х.: ХНУПС, 2018. – 392 с.
8. Кононов В.Б. Instrumentation and general principles of sensors. Part 1: / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль.– Х.: ХНУПС, 2018. – 64 с.
9. Кузнецов І.Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил). Ч. 1 / І.Б. Кузнецов, П.М. Яблонський. – К.:НУОУ, 2009. – 356 с.
10. Кузнецов І.Б. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування / І.Б. Кузнецов, О.В. Ярошенко. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
11. Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Ярошенко, О.В. Буяло, В.О. Проценко // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 32. – С. 33-46.
12. Інструкція з організації роботи виїзних метрологічних груп метрологічних частин, затверджена начальником Центрального управління метрології і стандартизації – головним метрологом ЗС України від 09.10.2006.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Науменко А.М., Ольшевський І.П., Спанчак О.В. Аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2019. № 4(62). С. 116-121. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.62.17.

Whoops, looks like something went wrong.