1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(62)'2019
  5. Анализ методов томографических измерений изображения внутренней структуры объектов и их применение

Анализ методов томографических измерений изображения внутренней структуры объектов и их применение

А.Н. Науменко, И.П. Ольшевский, Е.В. Спанчак
Аннотации на языках:


Анотация: Предметом изучения статьи являются анализ методов томографических измерений изображения внутренней структуры объектов и их применение. Целью статьи является анализ методов томографических измерений изображения внутренней структуры объектов и их применение. Задачей является обоснование целесообразного использования томографических измерений, внедрение которых в практику выездных метрологических групп позволят повысить качество и скорость обнаружения неисправностей систем управления объектов. В статье рассматривается: анализ, общая методика и методы воспроизведения пространственного распределения физических измерений. Выводы: на основе анализа можно сделать вывод, что томографические измерения применяются в различных отраслях народного хозяйства. Силами расчета выездных метрологических групп проводится поверка приборов и контроль различных параметров, в основе которых могут быть использованы и методы томографических измерений.


Ключевые слова: томографические измерения, прямая задача томографии, обратная задача томографии

Список литературы

1. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України № 288 від 24.05.2017” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS31534.html.
2. Наказ Міністра оборони України “Про затвердження Концепції розвитку системи метрологічного забезпечення у сфері оборони на період до 2015 року та на перспективу до 2025 року № 12 від 18.01.2010”.
3. Наказ начальника Центрального управління метрології і стандартизації “Про затвердження Керівництва з орга-нізації виробничої діяльності військових метрологічних лабораторій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України № 2 від 14.05.2007”.
4. Кононов В.Б. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості / В.Б. Кононов, В.В. Бурцева // Системи обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 88-92.
5. Кононов В.Б. Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкоджених за-собів вимірювальної техніки військового призначення / В.Б. Кононов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 8(85). – С. 231-234.
6. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Водолажко, О.В. Коваль, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 288 с.
7. Кононов В.Б. Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведення АТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. – Х.: ХНУПС, 2018. – 392 с.
8. Кононов В.Б. Instrumentation and general principles of sensors. Part 1: / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль.– Х.: ХНУПС, 2018. – 64 с.
9. Кузнецов І.Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил). Ч. 1 / І.Б. Кузнецов, П.М. Яблонський. – К.:НУОУ, 2009. – 356 с.
10. Кузнецов І.Б. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування / І.Б. Кузнецов, О.В. Ярошенко. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
11. Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Ярошенко, О.В. Буяло, В.О. Проценко // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 32. – С. 33-46.
12. Інструкція з організації роботи виїзних метрологічних груп метрологічних частин, затверджена начальником Центрального управління метрології і стандартизації – головним метрологом ЗС України від 09.10.2006.