1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(159)'2019
  5. Еталонні атрибути якості M2M протоколів комунікації в мережах з низькою пропускною здатністю

Еталонні атрибути якості M2M протоколів комунікації в мережах з низькою пропускною здатністю

М.Г. Бражиненко, В.Л. Шевченко, В.Я. Петрівський
Анотації на мовах:


Анотация: Еволюція Інтернету досі була чотирьохетапним процесом. Вона розпочалась з базового підключення, потім еволюціонувала до мережевої економіки, потім перейшла до імерсивного досвіду і тепер знаходиться на четвертому етапі - IoE (Інтернет всього). Інтернет всього не є відчутним терміном. Швидше, саме зв'язки між людьми, процесами, даними і речами створюють цінніший і актуальніший досвід, перетворюючи інформацію на дії, які створюють нові здатності і безпрецедентні економічні можливості. Старіння суспільства є однією з причин, по яким IoE необхідно, надаючи модливість людям жити самотьньо, без сторонньої допомоги, довше. IoE виходить за межі традиціної M2M (машина – машина) взаємодії, технологій та проколів. Незважаючи на це найбільшим обмеженням усіх існуючих платформ та технологій є їхня взаємна сумісність. В даній роботі ми розглянули найпопулярніші протоколи взаємодії, що здатні реалізовувати філосфію і цінності IoE в їх поточному стані.. Порівняли їх можливості, специфіку імплементації, обмеження та області застосування. Визначили теоритичну моживість практичного застосування в мережах з низькою пропускною здатністю. З метою визначення прихованого потенціалу кожного із запоропонованих рішень ми змоделювали поведінку системи в мережі з низькою пропускною здатністю у різних ситуаціях, визначили найкращі з урахіванням специфіка області застосування а також можливість підтрибки обраних сценаріїв різними протоколами. Як результат порівняннявизначили квазі відстані до найкращого. На підставі отриманих даних визначили критерії та ключові вимого для протоколу взаємодії. Порівняння продемонструвало що викростання створення нового протоколу на базі COAP для зєднання по мережі інтернет, з додаванням можливості визначати порядок повідомлень (пакетів), а також з можливістю передачі данних за допомогою SMS у якості транспорту і здатністю змінювати поведінку QoS модуля в залежності від області застосування має вирішити поточну технологічну проблему.


Ключові слова: надзвичайна ситуація, моніторинг, публікація, підписка, протокол, raspberry PI.

Список літератури

1.Shevchenko V.L. Remote monitoring of man in emergency / V.L. Shevchenko // Sci.Bulletin of the Academy ofMunicipal Manage. Series “Tech.”. – 2014. – No. 1(7). – P. 45-5
2.Shevchenko V. Dynamic Objects Emergency State Monitoring by Means of Smartphone Dynamic Data /V. Shevchenko, O. Bychkov, A. Shevchenko // 14-th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM IEEE). Proceedings. – Polyana, February 21-25, 2017. – P. 292-294.
3.Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-On Experience / Pavel Masek, Jiri Hosek,Krystof Zeman, Martin Stusek, Dominik Kovac, Petr Cika, Jan Masek, Sergey Andreev, Franz Kröpfl // International Journal of Distributed Sensor Networks. – 2016. – Vol. 2016.
4.Protocol and Architecture to Bring Things into Internet of Things / Angel Asensio, Álvaro Marco, Rubén Blasco,Roberto Casas // International Journal of Distributed Sensor Networks. – 2014. https://doi.org/10.1155/2014/158252.
5.Nguyen Kien. Low Overhead MAC Protocol for Low Data Rate Wireless Sensor Networks / Kien Nguyen, Yusheng Ji,Shigeki Yamada // International Journal of Distributed Sensor Networks. – 2013. https://doi.org/10.1155/2013/217159.
6.Закон України “Про захист персональних даних” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
7.Shelby Z. Protocol specification CoAP [Electronic resource] / Z. Shelby, K Hartke, C. Bormann. – 2014. – Available at:https://tools.ietf.org/html/rfc7252.
8.Stanford-Clark Andy. Protocol specification MQTT-SN [Electronic resource] / Andy Stanford-Clark, Hong LinhTruong. – 2013. – Available at: https://mqtt.org/new/wp-content/uploads/2009/06/MQTT-SN_spec_v1.2.pdf.
9.Information technology – Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1 [Electronic resource]. – Available at:https://www.iso.org/standard/69466.html.
10.Locke D. MQ telemetry transport (MQTT) v3.1 protocol specification [Electronic resource] / D. Locke // IBMdeveloper Works Technical Library. –2010.–Availableat: http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/wsmqtt/index.html.
11.Camarillo G. Protocol specification XMPP [Electronic resource] / G. Camarillo. – 2015. – Available at:https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6120/?include_text=1.
12.Camarillo G. Protocol specification XMPP [Electronic resource] / G. Camarillo. – 2015. – Available at:https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6121/?include_text=1.
13.Campbell B. Protocol specification XMPP [Electronic resource] / B. Campbell. – 2015. – Режим доступу:https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7622/?include_text=1.
14.Creating Applications for Real-Time Collaboration with XMPP and Android on 2016/10/16 / D. Schuster, I. Koren,T. Springer, D. Hering, B. S¨ollner, M Endler, A. Schill // Handbook of Research on Mobile Software Engineering: Design, Implementation and Emergent Applications. – IGI Global, 2012.
15.Nawrocki Piotr. Notification methods in wireless systems / Piotr Nawrocki, Mikolaj Jakubowsk, Tomasz Godzik //Computer Science. – 2016. – Vol. 17. – No. 4. https://doi.org/10.7494/csci.2016.17.4.519.
16.Protocol specification STOMP [Electronic resource]. – Available at: https://stomp.github.io/stomp-specification-1.2.html.
17.Performance Comparison between TCP and UDP Protocols in Different Simulation Scenarios / Fahad Taha AL-Dhief,Naseer Sabri, N.M. Abdul Latiff, Nik Noordini Nik Abd. Malik, Musatafa Abbas Abbood Albader, Mazin Abed Mohammed, Rami Noori AL-Haddad, Yasir Dawood Salman, Mohd Khanapi Abd Ghani, Omar Ibrahim Obaid // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7. – No. 4.36. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.36.23739.
18.Shahrudin Awang Nor. Simulated performance of TCP, SCTP, DCCP and UDP protocols over 4G network / ShahrudinAwang Nor, Raaid Alubady, Wisam Abduladeem Kamil // Procedia Comput. Sci. – 2017. – Vol. 111. – P. 2-7. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.06.002
19.GSM0338 – GSM Alphabet standard. [Electronic resource]. – Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38.
20.Bennett K.H. Decision model for legacy systems / K.H. Bennett, M. Ramage, M. Munro // IEE Proceedings – Software.–1999. – Vol. 146. – No. 3. – P. 153-159. https://doi.org/10.1049/ip-sen:19990617. IET Digital Library, https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/ip-sen_19990617.
21.Evaluation of software modernization estimation methods using NIMSAD meta framework / Jussi Koskinen, LintinenHeikki, Sivula Henna, Tilus Tero. – Jyuväskylä. 62 p.
22.Warren Ian. The Renaissance of Legacy Systems [Electronic resource] / Ian Warren. – 1999. – Available at:https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0817-7.