1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 4(159)'2019
  5. The trees of classification seismically active local territories of the earth in the system of nonlinear energy interactions Sun-Earth-Moon

The trees of classification seismically active local territories of the earth in the system of nonlinear energy interactions Sun-Earth-Moon

V. Tiutiunyk, L. Chernogor, V. Kalugin, T. Agazade
Annotations languages:


Description: In this article with the purpose of further developing the scientific and technical foundations for creating an artificial intelligence system to perform tasks of monitoring emergencies of tectonic origin has been presented. The results of constructing classification trees for seismically active local territories of the Earth depending on indicators determining the geographical coordinates of the earthquakes and degree the hazard of earthquakes have been occurred. These have that arisen, as well as the conditions for synchronizing earthquakes with processes occurring in system of nonlinear energy interactions Sun-Earth-Moon. The construction of classification trees based on the results of cluster analysis of seismically active local territories of the globe (according to the degree of seismic activity) was carried out using the statistical packages STATISTICA 6.1 and SPSS 2.0. The results obtained in this work are the basis for further comprehensive assessment of the interconnections between the main parameters of the Earth’s movement in the Sun – Earth – Moon system and the main parameters of the tectonic hazard of seismically active local territories of the Earth, aimed at developing the scientific and technical foundations for creating an artificial intelligence system for monitoring emergencies of tectonic origin.


Keywords: emergency, seismic activity, seismic hazard, local territory, system of nonlinear energy interactions Sun-EarthMoon, monitoring of emergency situations tectonic origin, artificial intelligence system, trees classification

References

1.Chernogor, L.F. (2012), “Fizika i ekologiya katastrof” [Physics and ecology of disasters], Kharkivskiy natsionalnyyuniversitet im. V.N. Karazina, Kharkiv, 556 p.
2.Tiutiunyk, V.V., Chernogor, L.F. and Kaluhin, V.D. (2011), “Systemnyi pidkhid do otsinky nebezpeky zhyttiediialnostipry terytorialno chasovomu rozpodili enerhii dzherel nadzvychainykh sytuatsii” [System approach to the estimation of danger ofvital functions at the emergencies sources energy territorial-temporal distribution], Problemy nadzvychajnykh sytuacij, No. 14, pp. 171-194.
3.Chairman of the International Committee on Problems of Global Changes in the Geological Environment (2010),“Pervyj Doklad “GEOCHANGE”” [First Report “GEOCHANGE”], available at: www.ru.geochnge-report.org.
4.Barishpolets, V.A. (2010), “Sistemnyy analiz katastrof, proiskhodyashchikh v mire” [System analysis of disastersoccurring in the world], Radioelektronika. Nanosistemy. Informatsionnye tekhnologii, Vol. 2, No. 1-2, pp. 162-176.
5.Derzhavna sluzhba Ukrajiny z nadzvychajnykh sytuacij (2019), “Nacionaljna dopovidj pro stan tekhnoghennoji ta pry-rodnoji bezpeky v Ukrajini” [National report on the state of technogenic and natural security in Ukraine], available at: www.dsns.gov.ua/.
6.The Law of Ukraine (2012), “Kodeks cyvilnogo zahystu Ukrayiny vid 2 zhovtnya 2012 roku No. 5403-VI” [Code ofCivil Protection of Ukraine dated October 2, 2012 No. 5403-VI], Golos Ukrayiny, No. 220(5470), pp. 4-20.
7.The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Yedynu derzhavnusystemu cvilnogo zahystu vid 9.01.2014 No. 11” [On Approval of the Regulation on the Unified State Civil Protection System dated 9.01.2014 No. 11], available at: www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
8.Kalugin, V.D., Tyutyunyk, V.V., Chornogor, L.F. and Shevchenko, R.I. (2013), “Rozrobka naukovo-tehnichnykh osnovdlya stvorennya systemy monitoryngu, poperedzhennya ta likvidaciyi nadzvychajnyh sytuacij pryrodnogo ta tekhnogennogo xarakteru ta zabezpechennya ekologichnoyi bezpeky” [Development of scientific and technical basis for establishment of monitoring, prevention and liquidation of emergency situations of natural and man-made nature, and also ensuring of environmental of ecological security], Information Processing Systems, No. 9 (116), pp. 204-216.
9.Andronov, V.A., Divizinyuk, M.M., Kalugin, V.D. and Tyutyunyk, V.V. (2016), “Naukovo-konstruktorski osnovystvorennya kompleksnoyi systemy monitoryngu nadzvychajnyh sytuacij v Ukrayini” [Scientific and design basis for creation of a comprehensive system of emergency monitoring in Ukraine], National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, 319 p.
10.Tyutyunik, V.V., Chernogor, L.F., Kalugin, V.D. and Agazade, T.Kh. (2017), “Otsenka vliyaniya energeticheskikheffektov v sisteme Solntse–Zemlya–Luna na uroven seysmicheskoy aktivnosti territorii Zemnogo shara” [Assessment of the effect of energy effects in the Sun – Earth – Moon system on the level of seismic activity of the Globe], Conrol, Navigation and Communication Systems, No. 6(46), pp. 238-246.
11.Tyutyunik, V.V., Chernogor, L.F., Kalugin, V.D. and Agazade, T.Kh. (2017), “Otsenka dinamicheskikh ienergeticheskikh effektov na planete Zemlya i vliyanie ikh na sootnoshenie mezhdu urovnyami seysmicheskoy aktivnosti polushariy Zemnogo shara” [Assessment of dynamic and energy effects on planet Earth and their influence on the relationship between seismic activity levels of the hemispheres of the Globe], Civil protection and fire safety, No. 2(4), pp. 101-117.
12.Tyutyunik, V.V., Chernogor, L.F., Kalugin, V.D. and Agazade, T.Kh. (2018), “Otsenka vliyaniya variatsiy skorostiosevogo vrashcheniya Zemli na uroven seysmicheskoy aktivnosti lokalnykh territoriy” [Assessment of the influence of variations in the axial rotation speed of the Earth on the level of seismic activity of local territories], GEOINFORMATIKA, No. 3(67), pp. 36-48.
13.Tyutyunik, V.V., Chernogor, L.F., Kalugin, V.D. and Agazade, T.Kh. (2019), “Razvitie osnov geoinformatsionnykhsistem monitoringa chrezvychaynykh situatsiy tektonicheskogo proiskhozhdeniya” [Development of the basics of geoinformation systems for monitoring emergency situations of tectonic origin], Prykladna radioelektronika, Vol. 18, No. 1–2, pp. 52-65.
14.Tiutiunyk, Vadym, Kalugin, Vladimir, Pysklakova, Olha, Yaschenko, Olexandr and Agazade, Tural (2019),Hierarchical clustering of seismic activity local territories Globe, EUREKA: Physics and Engineering, No. 4, pp. 41-53.
15.The official site of Global Earthquake Prediction Network, available at: www.seismonet.org/index.htm.
16.The Official Site of IRIS (2018), Incorporated Research Institutions for Seismology, available at:https://www.iris.edu/hq/.
17.US Geological Survey (2018), National Earthquake Information Center, available at: http://www.earthquake.usgs.gov.
18.The official site of US National Data Center (USNDC, Florida, USA), available at: www.usndcorps.org.
19.The official site of the European Mediterranean Seismological Center (EMSC, Paris, France), available at: www.emsc-csem.org/#2.
20.The official site of the International Seismological Center (ISC, England) (2019), ISC locations: 1964 to present,available at: www.isc.ac.uk/.
21.The official site of the Center for the Study of the Earth of Germany (GFZ, Potsdam, Germany) (2019), NeueErkundungsmethode für die Geothermie, available at: https://www.gfz-potsdam.de/.
22.The official site of the Norwegian Seismological Center (NORSAR) (2019), Insight through modelling, available at:https://www.norsar.no/.
23.The official site of TASS (2019), “V SNG sozdadut mezhgosudarstvennuyu sistemu kosmicheskogo monitoringa ChS”[The CIS will create an interstate space monitoring system for emergencies], available at: www.itar-tass.com/nauka/1529312.
24.The official site of Sputnik Kazakhstan (2019), “Sozdanie sistemy kosmicheskogo monitoringa ChS v stranakh SNGobsudyat v Almaty” [The creation of a space-based emergency monitoring system in the CIS countries will be discussed in Almaty], available at: www.newskaz.ru/politics/20120605/3274666.html.
25.Lenta.ru (2019), “Strany SNG prosledyat za vozniknoveniem ChS cherez kosmos” [CIS countries will track emergenciesthrough space], available at: www.lenta.ru/news/2014/10/24/spacecls.
26.The official site of the Data Center of the Geophysical Service of Russia (GS RAS, Obninsk, Russia) (2019), “BazaDannykh “Zemletrjasenyja Rossyy” [Russia's earthquake database], available at: www.eqru.gsras.ru/.
27.Natal’in, A. (2001), The Tectonic Evolution of Asia, Cambridge University press, pp. 486-638.
28.The official site of Kazakhstan National Data Center (2019), “Sejsmycheskye bjulleteny” [Seismic Bulletins], availableat: http://www.kndc.kz/.
29.The official site of the Republican Center of Seismological Service at the National Academy of Sciences of Azerbaijan(2019), “Sejsmoproghnoztycheskye nabljudenyja na terrytoryy Azerbajdzhana” [Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan], available at: http://www.seismology.az/.
30.The official site of the Main Center for Special Control of the National Space Agency of Ukraine (2019), "Gholovnyjcentr specialjnogho kontrolju" [The main center of special control], available at: http://www.nkau.gov.ua/.
31.Zharov, V.E., Konov, A.S. and Smirnov, V.B. (1991), “Variatsii parametrov vrashcheniya Zemli i ikh svyaz' ssil'neyshimi zemletryaseniyami mira” [Variations of the Earth's rotation parameters and their relationship with the strongest earthquakes in the world], Astronomicheskiy zhurnal, Vol. 68, No. 1, pp. 187-196.
32.Gor'kavyy, N.N., Levitskiy, L.S., Taydakova, T.A., Trapeznikov, Yu.A. and Fridman, A.M. (1994), “O korrelyatsiigrafikov uglovoy skorosti vrashcheniya Zemli i modulya ee vremennoy proizvodnoy s chastotoy zemletryaseniy v zavisimosti ot ikh magnitudy” [On the correlation of the graphs of the angular velocity of rotation of the Earth and the module of its temporal derivative with the frequency of earthquakes depending on their magnitude], Fizika Zemli, No. 10, pp. 33-38.
33.Sidorenkov, N.S. (2004), “Nestabil'nost' vrashcheniya Zemli” [Earth rotation instability], Vestnik RAN, Vol. 74, No. 8,pp. 701-715.
34.Sidorin, A.Ya. (2004), “Vliyanie Solntsa na seysmichnost' i seysmicheskiy shum” [Influence of the Sun on seismicityand seismic noise], Seysmicheskie pribory, No. 40, pp. 71-80.
35.Levin, B.V., Sasorova, E.V. and Domanskiy, A.V. (2013), “Svoystva “kriticheskikh shirot”, variatsii vrashcheniya iseysmichnost' Zemli” [Properties of “critical latitudes”, rotation variations and seismicity of the Earth], Vestnik DVO RAN, No. 3, pp. 3-8.
36.Zharov, V.E. (1996), Connection of the Earth’s rotation with the atmospheric angular momentum and the strongestearthquakes, Astron. Astrophys. Transactions, Vol. 9, pp. 317-327.
37.Wiemer, S. and Wyss, M. (2002), Mapping spatial variability of the frequency-magnitude distribution of earthquakes:An overview, Advances in Geophysics, Vol. 45, pp. 259-302.
38.Atef, A.H., Liu, K.H. and Gao, S.S. (2009), Apparent weekly and daily earthquake periodicities in the Western UnitedStates, Bull. Seismol. Soc. Amer, Vol. 99, No. 4, pp. 2273-2279.
39.Sidorenkov, N.S. (2002), “Fizika nestabil'nostej vrashhenija Zemli” [Earth rotation instability physics], Nauka,Fizmatlit, Moscow, 384 p.
40.Klimenko, A.V. (2005), “Global'nye svoystva seysmicheskoy aktivnosti Zemli i ikh svyaz' s ee vrashcheniem: dis-sertacija” [Global properties of Earth's seismic activity and their relationship with its rotation: dissertation], Moskovskiy gosu-darstvennyy oblastnoy universitet, Moscow, 87 p.
41.Malyshkov, Yu.P. and Malyshkov, S.Yu. (2009), “Periodicheskie variatsii geofizicheskikh poley i seysmichnosti, ikhvozmozhnaya svyaz' s dvizheniem yadra Zemli” [Periodic variations of geophysical fields and seismicity, their possible connection with the motion of the Earth’s core], Geologiya i geofizika, Vol. 50, No. 2, pp. 152-172.
42.Malyshkov, Yu.P., Malyshkov, S.Yu. and Shtalin, S.G. (2009), “Sposob opredeleniya prostranstvennogo polozheniya iparametrov dvizheniya vnutrennego yadra Zemli” [A method for determining the spatial position and motion parameters of the Earth’s inner core], Institut monitoringa klimaticheskikh i ekologicheskikh sistem, Patent RF no. 2352961S2, MPK G01V3/00, 20.04.2009.
43.Romashov, A.N. and Tsygankov, S.S. (1996), “V poiskakh obobshchayushchey geotektonicheskoy kontseptsii” [Insearch of a generalized geotectonic concept], Geotektonika, No. 4, pp. 3-12.
44.Fridman, A.M., Polyachenko, E.V. and Nasyrkanov, N.R. (2010), “O nekotorykh korrelyatsiyakh v seysmodinamike idvukh komponentakh seysmicheskoy aktivnosti Zemli” [On some correlations in seismodynamics and two components of the Earth's seismic activity], Uspekhi fizicheskikh nauk, Vol. 180, No. 3, pp. 303-312.
45.Rays, Dzh. (1982), “Mekhanika ochaga zemletryaseniya” [Earthquake focal mechanics]. Mir, Moscow, 217 p.
46.Kasakhara, K. (1985), “Mekhanika zemletryaseniy” [Earthquake mechanics], Mir, Moscow, 264 p.
47.Trukhin, V.I., Pokazeev, K.V. and Kunitsyn, V.E. (2005), “Obshchaya i ekologicheskaya geofizika” [General andenvironmental geophysics], FIZMATLIT, Moscow, 576 p.
48.Gufel'd, I.L. (2007), “Seysmicheskiy protsess. Fiziko-khimicheskie aspekty” [Seismic process. Physicochemical as-pects], TsNIIMash, Korolev, 160 p.
49.Bereznyakov, A.I. and Nyemecz, K.A. (2010), “Fizyka Zemli” [Earth Physics], Kharkivskiy natsional'nyy universitetim. V.N. Karazina, Kharkiv, 268 p.
50.Savarenskiy, E.F. (1972), “Seysmicheskie volny” [Seismic waves], Nedra, Moscow, 296 p.
51.Malyshkov, Yu.P., Dzhumabaev, K.B. and Malyshkov, S.Yu. (2004), “Sposob prognoza zemletryaseniy” [Earthquakeprediction method], Institut monitoringa klimaticheskikh i ekologicheskikh sistem, Patent RF no. 2238575, MPK G01V3/00, 20.10.2004.
52.Pshennikov, K.V. (1965), “Mekhanizm vozniknoveniya aftershokov i neuprugie svoystva zemnoy kory” [The mechanismof occurrence of aftershocks and inelastic properties of the earth's crust], Nauka, Moscow, 87 p.
53.Gul'el'mi, A.V. (2015), “Forshoki i aftershoki sil'nykh zemletryaseniy v svete teorii katastrof” [Foreshocks andaftershocks of strong earthquakes in the light of catastrophe theory], Uspekhi fizicheskikh nauk, Vol. 185, No. 4, pp. 415-429.
54.Levin, B.V., Rodkin, M.V. and Tikhonov, I.N. (2011), “Velikoe Yaponskoe zemletryasenie” [Great Japaneseearthquake], Priroda, No. 10, pp. 14-22.
55.Sadovskiy, M.A. (1982), “Elektromagnitnye predvestniki zemletryaseniy” [Electromagnetic earthquake precursors],Nauka, Moscow, 69 p.
56.Remizov, L.T. (1991), “Registratsiya izmeneniy estestvennogo elektromagnitnogo polya v periody vremeni,predshestvuyushchie zemletryaseniyam” [Registration of changes in the natural electromagnetic field in time periods preceding earthquakes], Radiotekhnika i elektronika, Vol. 36, No. 6, pp. 1041-1080.
57.Tertyshnikov, A.V. (2012), “Predvestniki sil'nykh zemletryaseniy v ozonosfere” [Harbingers of strong earthquakes inthe ozonosphere], Geliogeofizicheskie issledovaniya, No. 2, pp. 54-59.
58.Belyakov, A.S., Lavrov, V.S., Nikolaev, A.V. and Khudzinskiy, L.L. (1999), “Podzemnyy fonovyy zvuk i ego svyaz' sprilivnymi deformatsiyami” [Underground background sound and its relation to tidal deformations], Geliogeofizicheskie issledovaniya, No. 12, pp. 39-46.
59.Smirnov, V.M. and Smirnova, E.V. (2008), “Issledovanie vozmozhnosti primeneniya sputnikovykh navigatsionnykhsistem dlya monitoringa seysmicheskikh yavleniy” [Study of the possibility of using satellite navigation systems for monitoring seismic phenomena], Voprosy elektromekhaniki, No. 105, pp. 94-104.
60.Tertyshnikov, A.V. and Platonov, V.V. (2007), “Perspektivy monitoringa seysmicheskikh usloviy iz kosmosa”[Prospects for monitoring seismic conditions from space], Issledovano v Rossii, available at: www.zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2007/031.pdf.
61.Zakharenkova, I.E., Shagimuratov, I.I., Krankovski, A. and Lagovskiy, A.F. (2006), “Ionosfernye anomalii,nablyudaemye v GPS TEC izmereniyakh pered zemletryaseniem v Gretsii 8 yanvarya 2006 g. (M6.8)” [Ionospheric anomalies observed in GPS TEC measurements before the earthquake in Greece on January 8, 2006 (M6.8)], Issledovano v Rossii, available at: www.zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2006/110.pdf.
62.Chernogor, L.F. (2019), “Effektyvnost monytorynga katastrofycheskyh processov kosmycheskogo y zemnogoproyshozhdenyya” [Effectiveness monitoring of catastrophic processes of space and terrestrial origin], Space science and technology, Vol. 25, No. 16, pp. 38-47.
63.Afraimovich, E.L., Perevalova, N.P., Plotnikov, A.V. and Uralov, A.M. (2001), The shock-acoustic waves generatedby the earthquakes, Annales Geophysicae, Vol. 19, No. 4, pp. 395-409.
64.Garcia, R., Crespon, F., Ducic, V. and Lognonne, P. (2005), Three-dimensional ionospheric tomography of post-seismic perturbations produced by the Denali earthquake from GPS data, Geophys. J. Int., Vol. 163, pp. 1049-1064.
65.Heki, K. and Ping, J. (2005), Directivity and apparent velocity of the coseismic traveling ionospheric disturbancesobserved with a dense GPS array, Earth Planet. Sci. Lett., Vol. 236, pp. 845-855.
66.Li, Ma, Jianmin, Chen, Qifu, Chen and Guiping, Liu (1995), Features of precursor fields before and after the Datong-Yarg-gao Earthquake swarm, J. Earth. Predict. Res. Vol. 4, No. 1, pp. 1-30.
67.Liu, J.Y., Chuo, Y.J., Shan, S.J., Tsai, Y.B., Chen, Y.I., Pulinets, S.A. and Yu, S.B. (2004), Pre-earthquake ionosphericanomalies registered by continuous GPS TEC measurement, Annales Geophysicae, Vol. 22, pp. 1585-1593.
68.Chernogor, L.F. (2019), Geomagnetic Disturbances Accompanying the Great Japanese Earthquake of March 11, 2011,Geomagnetism and Aeronomy, Vol. 59, No. 1, pp. 62-75.
69.Chernogor, L.F. (2019), Possible Generation of Quasi-Periodic Magnetic Precursors of Earthquakes, Geomagnetismand Aeronomy, Vol. 59, No. 3, pp. 374-382.
70.Kim, Dzh.O., Myuller, Ch.U. and Klekka, U.R. (1989), “Faktornyy, diskriminantnyy i klasternyy analiz” [Factor,discriminant and cluster analysis], Finansy i statistika, Moscow, 215 p.
71.Khalafyan, A.A. (2007), “STATISTICA 6. Statisticheskiy analiz dannykh” [STATISTICA 6. Statistical data analysis],Binom-Press, Moscow, 512 p.

Reference:
 Tiutiunyk, V.V., Chornohor, L.F., Kaluhin, V.D. and Ahazade, T.Kh. (2019), “Dereva klasyfikatsii seismichno aktyvnykh lokalnykh terytorii zemnoi kuli v systemi neliniinykh enerhetychnykh vzaiemodii Sontse-Zemlia-Misiats” [The trees of classification seismically active local territories of the earth in the system of nonlinear energy interactions Sun-Earth-Moon], Information Processing Systems, Vol. 4(159), pp. 99-117. https://doi.org/10.30748/soi.2019.159.12.