1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Експериментальні дослідження параметрів опорної прохідності зразків колісної військової автомобільної техніки

Експериментальні дослідження параметрів опорної прохідності зразків колісної військової автомобільної техніки

М.Г. Грубель, Ю.О. Фтемов, В.В. Хома
УДК 629.114.4.001
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті виконано порівняльний аналіз відомих досліджень і підходів до оцінки прохідності повнопривідних автомобілів в умовах бездоріжжя. Встановлено, що у країнах НАТО застосовується методика експериментальної оцінки несної здатності відповідних поверхонь, що ґрунтується на використанні конусного індексу СІ (англ. Сone index) та, на відміну від характерного для України “радянського підходу”, враховує вологість ґрунту, характеристики опорної поверхні (ОП) театру бойових дій та дозволяє за допомогою стандартизованого програмного комп’ютерного забезпечення визначати найбільш раціональні маршрути і орієнтовні швидкості руху (витрати часу) на відповідні переміщення військової автомобільної техніки (ВАТ). Запропоновано методологію оцінки прохідності колісної ВАТ, яка враховує досягнення наукових шкіл країн, що входили до складу колишнього СРСР та блоку НАТО. За класифікацією типів бездоріжжя, що визначено у фаховій літературі, з тими чи іншими відхиленнями числових значень характерних параметрів, були підібрані мірні ділянки, що відповідають основним типам бездоріжжя. Виконано експериментальні дослідження з метою отримання експериментальних швидкостей руху зразків колісної ВАТ для перевірки адекватності розробленої у програмному середовищі MATLAB Simulink моделі їх руху. За результатами експериментальних досліджень отримані максимально можливі швидкості руху для зразків колісної ВАТ КамАЗ-4310 та КрАЗ-5233 розповсюдженими на території України типовими опорними поверхнями.


Ключові слова: бездоріжжя, експериментальна оцінка прохідності, опорна поверхня, несна здатність ґрунту, зразки колісної ВАТ

Список літератури

1.Грубель М.Г. Оцінка тягово-швидкісних характеристик військової автомобільної техніки за умов руху бездорі-жжям методами імітаційного моделювання / М.Г. Грубель, Л.В. Крайник, М.Ф. Боднар // Озброєння та військова техні-ка. – 2019. – № 3(23). – С. 46-53.
2.Грубель М.Г. Методологія оцінки опорної прохідності колісної військової автомобільної техніки / М.Г. Грубель,Л.В. Крайник, О.М. Купріненко // Озброєння та військова техніка. – 2019. – № 4(24). – С. 12-22.
3.Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей / Я.С. Агейкин. – М.: Машиностроение, 1981. – 230 с.
4.Вонг Дж. Теория наземных транспортных средств / Дж. Вонг. – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с.
5.Wong Y.J. Terramechanics and off-road vehicle engineering: Second Ed. / Y.J. Wong. – London: Butterworth –Hannemann, 2010. – 482 p.
6.Крайник Л.В. Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів: монографія /Л.В. Крайник, М.Г. Грубель. – Львів: АСВ, 2010. – 117 с.
7.Подготовка и содержание путей движения войск: Руководство для личного состава инженерных войск. – М.:Воениздат, 1989. – 301 с.
8.ISO 22476-1:2012 Geotechnical investigation and testing. - Field testing. – Part 1: Electrical cone and piezocone test. –28 p.
9.Chang B.S. Soil parameters to predict the performance of vehicles / B.S. Chang, W.J. Baker // Journal of terramechanics.–1973. – № 2. – Р.13-31.
10.Расчет конусного индекса по величине модуля деформации лесного почвогрунта / Е.Г. Хитров, Г.В. Григорьев,И.Н. Дмитриева, Д.А. Ильюшенко // Системы. Методы. Технологии. – Санкт-Петербуг, 2014. – № 4(24). – С. 127-131.
11.Shoop S.A. Thawing soil strength measurements for predicting vehicle performance / S.A. Shoop // Journal of Terra-mechanics. – 1993. – Vol. 30, Issue 6. – P. 405-418. https://doi.org/10.1016/0022-4898(93)90034-U.
12.Rowland D. Soft ground performance prediction and assessment for wheeled and tracked vehicles / D. Rowland,J.W. Peel // Institute of mechanical engineering. – 1975. – No. 205. – P. 81-92.13.Wong Y.J. Terramechanics and off road vehicle engineering Second Ed. / Y.J. Wong. – London: Butterworth –Hannemann, 2010. – 482 p.
14.Wong Y.C.D. An assessment of land vehicles trafficability [Electronic resource] / Y.C.D. Wong, H.H.S Lim,W.Q.W. Chan // DSTA HORIZONS. – 2016. – P. 54-63. – Available at: https://www.dsta.gov.sg/docs/default-source/dsta-about/an-assessment-of-land-vehicles-trafficability.pdf?sfvrsn=2/.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Грубель М.Г., Фтемов Ю.О., Хома В.В. Експериментальні дослідження параметрів опорної прохідності зразків колісної військової автомобільної техніки. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 4(60). С. 7-15. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.01.