1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку надійності зв’язку на лінії тропосферного радіозв’язку

Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку надійності зв’язку на лінії тропосферного радіозв’язку

О.П. Кулик, М.Д. Рисаков, І.Л. Костенко, О.В. Щербак, М.В. Дудко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі для попередньо розрахованих сумарних кутів закриття горизонту антен, довжини інтервалів та запасу рівня радіосигналу на завмирання на лінії тропосферного радіозв’язку пропонується математичний алгоритм розрахунку надійності зв’язку на окремих інтервалах лінії тропосферного радіозв’язку та на усій лінії. Алгоритм розрахунку передбачає, що значення еквівалентної протяжності кожного з інтервалів вже розраховані. Алгоритм наводиться у вигляді послідовності розрахункових виразів з відповідними коефіцієнтами, значення яких були отримані шляхом математичного опису графіків і номограм взаємних залежностей надійності зв’язку від відповідних параметрів для різних типів тропосферних станцій, що є на оснащенні військ зв’язку та інформаційних систем Повітряних Сил ЗС України.


Ключові слова: лінія тропосферного радіозв’язку, тропосферна станція, запас рівня радіосигналу, надійність зв’язку

Список літератури

1.Field Manual 6-02 Signal Support to Operations. – Washington: Headquarters Department of the Army, 2014. – 68 р.
2.The official site COMTECHSYSTEMS.COM. Troposcatter Hardware [Electronic resource]. – 2015. Режим доступу:http://www.comtechsystems.com/products-systems/troposcatter-hardware.
3.The official site MARINES.MIL. Lance Cpl. Cody Lemons. MWCS-28 trains in the troposphere. Available at:https://www.cherrypoint.marines.mil/News/Article/613801/mwcs-28-trains-in-the-troposphere.
4.Ackerman Robert K. Software Drives Future Army Communications [Electronic resource] / Robert K. Ackerman // Sig-nal Magazine. – 2011. Available at: https://www.afcea.org/content/software-drives-future-army-communications.
5.Troposcatter in the Modern Military [Electronic resource]. – Available at: http://www.comtechsystems.com/wp-content/uploads /2014 /05 / Troposcatter-In-The-Modern - Military.pdf.
6.DTIC ADA211799: MANPRINT Evaluation: AN/TRC-170 Digital Troposcatter Radio System [Electronic resource]. –Available at: https://archive.org/details/DTIC_ADA211799.
7.Кукк К.И. Из истории становления отечественной военной радиорелейной и тропосферной связи / К.И. Кукк //Электросвязь: история и современность. – 2008. – № 2. – С. 2-6.
8. Серов В.В. Тропосферная связь. История и перспективы / В.В. Серов // Технологии ЭМС. – 2012. – № 2(41). – С. 55-60.
9.Поповський В.В. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології / В.В. Поповський. – Х.:СМІТ, 2010. – 482 с.
10.Проектирование универсальной системы тропосферной и радиорелейной связи / В.В. Поповский, В.А. Лоша-ков, А. Дриф, Т.Н. Нарытник, В.И. Слюсар // Цифрові технології. – 2015. – № 18. – С. 36-45.
11.Особливості алгоритму автоматизованого розрахунку лінії тропосферного радіозв’язку / О.П. Кулик, М.Д. Ри-саков, А.Л. Ковтунов, С.М. Блащук, О.І. Воронін // Системи обробки інформації. – 2018. – № 3(154). – С. 39-45.
12.Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку запасу радіосигналу на інтервалах лінії тропосферного радіо-зв’язку для визначення надійності зв’язку / М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, В.Г. Кубрак, С.М. Блащук, О.В. Щербак // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2019. – № 3(61). – С. 96-102.
13.Проектирование и расчет радиорелейных линий связи / Е.В. Рыжков, Г.И. Гаврилова, Е.А. Зусманов и др. / Подред. Е.В. Рыжкова. – М.: Связь, 1975. – 264 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку надійності зв’язку на лінії тропосферного радіозв’язку / О.П. Кулик, М.Д. Рисаков, І.Л. Костенко, О.В. Щербак, М.В. Дудко  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 16-22. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.02.

Whoops, looks like something went wrong.