1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Вплив помилок виміру швидкості та ракурсу повітряних об'єктів на якість їх розпізнавання при використанні радіолокаційних дальнісних портретів

Вплив помилок виміру швидкості та ракурсу повітряних об'єктів на якість їх розпізнавання при використанні радіолокаційних дальнісних портретів

С.П. Лещенко
УДК 621.396.
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наводяться результати дослідження впливу помилок виміру швидкості та ракурсу повітряних об'єктів на якість їх радіолокаційного розпізнавання. В якості ознаки розпізнавання розглядається радіолокаційний дальнісний портрет, що отримується при використанні зондуючих сигналів з високою розрізнювальною спроможністю по дальності. Помилки виміру швидкості та ракурсу впливають на результат некогерентного накопичення окремих дальнісних портретів, а відповідно і на якість розпізнавання. Дослідження виконані методом математичного моделювання. Дослідження розпізнавання виконувалися для 13 типів повітряних об'єктів. Отримані чисельні значення показників якості розпізнавання типу повітряного об'єкту. Показано, що наявність помилок виміру швидкості та ракурсу може приводити до енергетичних втрат до 5 дБ та зменшення вірогідності розпізнавання на 30%.


Ключові слова: радіолокаційне розпізнавання повітряних об'єктів, якість розпізнавання, радіолокаційний дальнісний портрет, математичне моделювання, помилки виміру, некогерентне накопичення

Список літератури

1.О первых отечественных исследованиях по широкополосной радиолокации / Я.Д. Ширман, В.Б. Алмазов,В.Н. Голиков, В.И. Гомозов // Радиотехника и электроника. – 1991. – № 8. – С. 96-100.
2.Лещенко С.П. Развитие теории и техники радиолокационного распознавания воздушных целей / С.П. Лещенко// Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – № 4(8). – С. 490-497.
3.Небабин В.Г. Методы и техника радиолокационного распознавания / В.Г. Небабин, В.В. Сергеев. – М.: Радио исвязь, 1984. – 152 с.
4.Ширман Я.Д. Справочник. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теории / Я.Д. Ширман. – М.: Ра-диотехника, 2007. – 511 с.
5.Computer simulation of aerial targets radar scattering, recognition, detection, and tracking / Y.D. Shirman,S.F. Gorshkov, S.H. Leshchenko, V.M. Orlenko, S.Y. Sedyshev, O.I. Sukharevskiy. – Boston-London: Artech House, 2002. – 294 р.
6.Hudson S. Correlaton filters for aircraft identification from radar range profiles / S. Hudson, D. Psaltis // IEEE Transac-tion on aerospace and electronic systems. – 1993. – № 3(29). – P. 741-748.
7.Лещенко С.П. Вплив ракурсу спостереження повітряних об'єктів на якість їх радіолокаційного розпізнавання /С.П. Лещенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 4(33). – С. 60-68. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.08.
8.Classification of radar target using synthetic neural network / I. Jouny, F. Garber, S. Ahalt // IEEE Transaction on aero-space and electronic systems. – 1993. – № 2(29). – P. 336-344.
9.Radar HRRP Target Recognition Based on Concatenated Deep Neural Networks / Kuo Liao, Jsnxiu Si, Fangqi Zhu,He. Xudong // IEEE Access. – 2018. – № 6. – Р. 29211-29218.
10.Classification of Aerial Targets by Using Bicoherence-Based Features Extracted from Micro-Doppler Contributions /P. Molchanov, A. Totsky, K. Egiazarian, S. Leshchenko, M. Jarabo-Amores Pilar // IEEE Transaction on aerospace and elec-tronic systems. – 2014. – № 2(50). – P. 1455-1467.
11.Васюта К.С. Развитие методов радиолокационного распознавания воздушных целей с применением рекуррент-ного анализа / К.С. Васюта // Системи обробки інформації. – 2013. – № 7(114). – С. 55-57.
12.Лещенко С.П. Информативность и достоверность распознавания воздушных целей по их дальностным портре-там / С.П. Лещенко // Збірник наукових праць ХВУ. – 2001, № 7(37). – С. 69-72.
13.Методика оцінки радіальної швидкості цілі при обробці виявленої пачки надширокосмугового сигналу /А.Л. Ковтунов, С.П. Лещенко, З.З. Закіров, Л.В. Польшина // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 1(10). – С. 71-74.
14.Radar Target Backscattering Simulation Software and User's Manual / S.A. Gorshkov, S.P. Leschenko, V.M. Orlenko,S.Y. Sedyshev, Y.D. Shirman. – Boston-London: Artech House, 2002. – 71 р.
15.Методы радиолокационного распознавания и их моделирование / Я.Д. Ширман, С.А. Горшков, С.П. Лещенко,Г.Д. Братченко, В.М. Орленко // Зарубежная электроника. – 1996. – № 11. – С. 3-63.
16.Филимонов А.Б. Методы фоpмиpования инфоpмативных пpизнаков pадиолокационных дальностных поpтpетоввоздушных целей / А.Б. Филимонов, Фам Фыонг Кыонг // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2016. – № 4(17). –С. 273-281. https://doi.org/10.17587/mau.17.273-281.
17.Jiansheng F. Radar HRRP Recognition Based on Discriminant Information Analysis / F. Jiansheng, D. Xiaohong, Y.Wanlin // Wseas Transactions on Information Science and Aapplications. – 2011. – № 4(8). – P. 185-201.
18.Qiusheng L. Classification of aircraft targets with surveillance radars based on fuzzy fractal Features / L. Qiusheng, X.Weixin // Progress In Electromagnetics Research. – 2013. – № 29. – P. 65-77.
19.Филимонов А.Б. Динамическое pаспознавание воздушных целей по pадиолокационным дальностнымпоpтpетам / А.Б. Филимонов, Фам Фыонг Кыонг // Информационные технологии. – 2016. – № 6(22). – С. 423-430.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лещенко С. П. Вплив помилок виміру швидкості та ракурсу повітряних об'єктів на якість їх розпізнавання при використанні радіолокаційних дальнісних портретів / С.П. Лещенко  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 23-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.03.

Whoops, looks like something went wrong.