1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Методика вимірювання дальності до цілі при відмові лазерного далекоміра літака-винищувача МіГ-29

Методика вимірювання дальності до цілі при відмові лазерного далекоміра літака-винищувача МіГ-29

О.Ю. Суханов, А.Е. Бекіров, І.О. Максимов
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається актуальне питання визначення дальності до повітряних цілей. Аналізується робота локаційного та навігаційного обладнання для визначення шляхової швидкості літака та граничних кутових координат цілі. Проводиться аналіз недоліків лазерного далекоміра квантової оптико-локаційної станції літака МіГ-29 при визначені параметрів повітряної цілі. Для усунення розглянутих недоліків пропо-нується напрямок, який передбачає розробку методики визначення дальності до візуально видимої повіт-ряної цілі на основі врахування взаємного положення цілі та літака. Сформульовані основні вирази для об-числення дальності до цілі на основі параметрів, які визначаються бортовим обладнанням.


Ключові слова: лазерний далекомір, дальність до цілі, квантова оптико-локаційна станція.

Список літератури

1.Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державноїавіації України № 343 від 05.07.2016” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1101-16/ed20160705.
2.Суханов О.Ю. Бортові радіонавігаційні пристрої та системи. Ч. 1 / О.Ю. Суханов, В.Ж. Ященок. – Х.: ХУПС,2013. – 89 с.
3.Суханов О.Ю. Бортові радіонавігаційні пристрої та системи. Ч. 2. / О.Ю. Суханов, В.Ж. Ященок, А.О. Краснору-цький. – Х.: ХУПС, 2015. – 280 с.
4.Климченко В.Й. Можливі варіанти використання авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення іуправління у Збройних Силах України / В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.М. Колеснік // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2012. – № 2(31). – С. 69-74.
5.Кириченко А.М. Вплив похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність ви-значення навігаційних параметрів / А.М. Кириченко, А.В. Кучинська, С.Ю. Марєнич // Збірник наукових праць Харків-ського національного університету Повітряних Сил. – 2013. – № 1(34). – С. 69-73.
6.Меркулов В.И. Синтез оптимального комплексного радиолокационно-оптического измерителя при сопровожде-нии воздушных целей / В.И. Меркулов, И.В. Забелин // Наукоемкие технологии. – 2009. – № 9(10). – С. 52-58.
7.Анализ зависимости зоны засветки приемника от параметров атмосферы и лазерного локатора в УФ спектраль-ном диапазоне / П.А. Филимонов, М.Л. Белов, В.А. Городничев, С.Е. Иванов // Наука и образование. – 2016. – № 3. – С. 153-162.
8.Пискунов С.М. Імовірнісний фільтр супроводження цілей / С.М. Пискунов // Збірник наукових праць Харківсь-кого національного університету Повітряних Сил. – 2013. – № 1(34). – С. 90-92.
9.Комплексная автоматизированная визирная система перспективных авиационных комплексов / С.А. Айвазян, А.А. Есев, А.В. Ткачук, А.С. Солдатов, А.П. Зыкин. Двойные технологии //– 2013. – № 3(64). – С. 57-59.
10.Ясечко М.Н. Анализ электромагнитной совместимости средств функционального поражения с радиотехничес-кими средствами / М.Н. Ясечко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2013. – № 1(34). – С. 101-103.
11.Ковалевський С.М. Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів приоднопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях / С.М. Ковалевський, В.О. Тютюннік, Г.В. Худов // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2015. – № 2(43). – С. 28-31.
12.Можливості виявлення повітряних цілей і виміру азимуту оглядовими радіолокаторами при використанні ши-рокосмугових сигналів / А.Л. Ковтунов, С.П. Лещенко, В.В. Чалий, І.В. Помогаєв // Збірник наукових праць Харківсь-кого національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 2(47). – С. 71-75.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Суханов О. Ю. Методика вимірювання дальності до цілі при відмові лазерного далекоміра літака-винищувача МіГ-29 / О.Ю. Суханов, А.Е. Бекіров, І.О. Максимов  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 47-52. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.06.