1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Математичні моделі й методи прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки зразків озброєння та військової техніки

Математичні моделі й методи прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки зразків озброєння та військової техніки

В.Б. Кононов, В.В. Бурцева
УДК 519.87:316.458.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення статті є питання прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки (далі – ВЗВТ) зразків озброєння та військової техніки (далі – ОВТ). Метою статті є дослідження математичних моделей та методів прогнозування потреби з метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки зразків ОВТ для визначення необхідної кількості виїзних метрологічних груп. Задача, що вирішується, – використовуючи статистичні методи прогнозування, які засновані на системах взаємозалежних регресійних рівнянь: визначається модель на основі системи взаємозалежних рівнянь прогнозування замовлень для метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки, де параметри цієї моделі оцінюються за допомогою ідентифікації структурної форми моделі; визначається лінійна багатофакторна регресійна модель прогнозування потреби з метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки та методи визначення параметрів математичної моделі прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування ВЗВТ зразків ОВТ на основі системи незалежних рівнянь. Висновки: запропоновані математичні моделі та методи розв’язання задач прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування ВЗВТ зразків ОВТ побудовані з використанням багатофакторних регресійних моделей на основі систем незалежних та взаємозалежних рівнянь.


Ключові слова: прогнозування, метрологічне обслуговування, вимірювальна техніка, зразки озброєння, військова техніка, статистичні методи прогнозування, багатофакторні регресійні моделі

Список літератури

1.Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерстваоборони України та Збройних Сил України № 288 від 24.05.2017 р.”
2.Наказ начальника Центрального управління метрології і стандартизації “Про затвердження Керівництва з ор-ганізації виробничої діяльності військових метрологічних лабораторій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України № 2 від 14.05.2007 р.”
3.Кононов В.Б. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговуван-ня зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості / В.Б. Кононов, В.В. Бурцева // Системи обробки інформації. – № 1(147). – 2017. – С. 88-92.
4.Кононов В.Б. Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкодженихзасобів вимірювальної техніки військового призначення / В.Б. Кононов // Авиационно-космическая техника и техноло-гия. – 2011. – № 8(85). – С. 231-234.
5.Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО /В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Водолажко, О.В. Коваль, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 288 с.
6.Економетрика / Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, О.А. Сергієнко, С.В. Прокопович. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця,2015. – 384 с.
7.Кононов В.Б. Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведенняАТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. – Х.: ХНУПС, 2018. – 392 с.
8.Кононов В.Б. Приладобудування та загальні принципи датчиків / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. –Х.: ХНУПС, 2018. – 64 с.
9.Кузнецов І.Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил) / І.Б. Кузнецов, П.М. Яблонський. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
10.Кузнецов І.Б. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування / І.Б. Кузнецов,О.В. Ярошенко. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
11.Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності таефективності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Ярошенко, О.В. Буяло, В.О. Проценко // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. –№ 32. – С. 33-46.
12.Інструкція “Організація роботи виїзних метрологічних груп метрологічних частин затверджена начальникомЦентрального управління метрології і стандартизації – головним метрологом ЗС України від 09.10.2006”.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кононов В.Б., Бурцева В.В. Математичні моделі й методи прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки зразків озброєння та військової техніки. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 4(60). С. 73-80. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.10.

Whoops, looks like something went wrong.