1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Математические модели и методы прогнозирования количества заказов на метрологическое обслуживание военных средств измерений образцов вооружения и военной техники

Математические модели и методы прогнозирования количества заказов на метрологическое обслуживание военных средств измерений образцов вооружения и военной техники

В.Б. Кононов, В.В. Бурцева
Аннотации на языках:


Анотация: Предметом изучения статьи вопрос прогнозирования количества заказов на метрологическое обслуживание военных средств измерительной техники образцов вооружения и военной техники. Целью статьи является исследование математических моделей и методов прогнозирования потребности по метрологическому обслуживанию военных средств измерительной техники образцов вооружения и военной техники для определения необходимого количества выездных метрологических групп. Задача, которая решается, - используя статистические методы прогнозирования, основанные на системах взаимосвязанных регрессионных уравнений: определяется модель на основе системы взаимосвязанных уравнений прогнозирования заказов для метрологического обслуживания военных средств измерительной техники, где параметры этой модели оцениваются с помощью идентификации структурной формы модели; определяется линейная многофакторная регрессионная модель прогнозирования потребности по метрологическому обслуживанию военных средств измерительной техники и методы определения параметров математической модели прогнозирования количества заказов на метрологическое обслуживание ВЗВТ образцов ВВТ на основе системы независимых уравнений.


Ключевые слова: прогнозирование, метрологическое обслуживание, измерительная техника, образцы вооружения, военная техника, статистические методы прогнозирования, многофакторные регрессионные модели

Список литературы

1.Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерстваоборони України та Збройних Сил України № 288 від 24.05.2017 р.”
2.Наказ начальника Центрального управління метрології і стандартизації “Про затвердження Керівництва з ор-ганізації виробничої діяльності військових метрологічних лабораторій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України № 2 від 14.05.2007 р.”
3.Кононов В.Б. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговуван-ня зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості / В.Б. Кононов, В.В. Бурцева // Системи обробки інформації. – № 1(147). – 2017. – С. 88-92.
4.Кононов В.Б. Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкодженихзасобів вимірювальної техніки військового призначення / В.Б. Кононов // Авиационно-космическая техника и техноло-гия. – 2011. – № 8(85). – С. 231-234.
5.Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО /В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Водолажко, О.В. Коваль, І.І. Кондрашова. – Х.: ХНУПС, 2017. – 288 с.
6.Економетрика / Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, О.А. Сергієнко, С.В. Прокопович. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця,2015. – 384 с.
7.Кононов В.Б. Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведенняАТО / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. – Х.: ХНУПС, 2018. – 392 с.
8.Кононов В.Б. Приладобудування та загальні принципи датчиків / В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль. –Х.: ХНУПС, 2018. – 64 с.
9.Кузнецов І.Б. Організація метрологічного забезпечення військ (сил) / І.Б. Кузнецов, П.М. Яблонський. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
10.Кузнецов І.Б. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування / І.Б. Кузнецов,О.В. Ярошенко. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
11.Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності таефективності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Ярошенко, О.В. Буяло, В.О. Проценко // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. –№ 32. – С. 33-46.
12.Інструкція “Організація роботи виїзних метрологічних груп метрологічних частин затверджена начальникомЦентрального управління метрології і стандартизації – головним метрологом ЗС України від 09.10.2006”.

Whoops, looks like something went wrong.