1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Підхід щодо наведення ударної авіації на наземні (морські) цілі з урахуванням інформативності ознак орієнтирів

Підхід щодо наведення ударної авіації на наземні (морські) цілі з урахуванням інформативності ознак орієнтирів

О.І. Тимочко, О.О. Аросланкін, А.В. Самокіш
УДК 358.422(477):623.55.028
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі проаналізовано роботу передового авіаційного навідника при управлінні підрозділами авіації та виконанні атак ударної авіації по наземним (морським) цілям, фактори, які впливають на ефективність вирішення задач наведення. Проаналізовано фактори, що впливають на ймовірність виходу на ціль. Розглянуто способи виходу на ціль з урахуванням навігаційного обладнання літального апарату та умов бойових дій. Запропоновано для підвищення ефективності вирішення завдань наведення використання різнорівневих (ієрархічних) описів поверхні, що формується з використанням процедури аналізу ситуацій.


Ключові слова: передовий авіанавідник, ударна авіація, наведення, управління підрозділами авіації, орієнтир

Список літератури

1.Чернов В.Г. Наведення літаків на повітряні та наземні цілі / В.Г. Чернов, В.А. Волобуєв, О.К. Желем. – Харків:ХУПС, 2004. – 131 с.
2.Каменський В.Н. Наведение на воздушные и наземные цели / В.Н. Каменський, И.Н. Белоглазов. – М., 1972. –131 c.
3.Тактика армійської авіації. Ч. 1. Основи тактики армійської авіації / А.М. Алімпієв, Ю.М. Корнусь, О.С. Петри-ченко, С.А. Калкаманов – Х.: ХНУПС, 2016. – 160 с.
4.Белоглазов И.Н. Основы навигации по геофизическим полям / И.Н. Белоглазов, Г.И. Джанджгава, Г.П. Чигин. –М.: Наука, 1985. – 328 c.
5.Бортовые информационно-управляющие средства оснащения летательных аппаратов / Р.В. Мубаракшин,Н.В. Ким, Ю.А. Саблин, И.П. Шингирий. – М.: МАИ, 2003. – 380 c.
6.Расчет и анализ движения летательных аппаратов. Инженерный справочник / С.А. Горбатенко, Э.М. Макашов,Ю.Ф. Полушкин, Л.В. Шефтель. – М.: Машиностроение, 1971. – 352 с.
7.Особенности измерения дальности целей, лоцируемых под малыми углами места над морем / Н.Н. Петрушенко,О.Б. Котов, В.Д. Карлов, Е.А. Меленти // Тези доповідей восьмої наук. конф. Харк. ун-ту Повітряних Сил. – Х.: ХУ ПС, 2012. – С. 293.
8.Wagner C. Toward General Type-2 Fuzzy Logic Systems Based on zSlices / C. Wagner, H. Hagras // Fuzzy Systems,IEEE Transactions. – 2010. – Vol. 18, № 4. – P. 637-660.
9.Greenfield S. The Uncertainty Associated with a Type-2 FuzzySet / S. Greenfield, R.I. John // Views on Fuzzy Sets andSystems from Different Perspectives, in ‘Studies in Fuzziness and Soft Computing. – 2009. – Vol. 243. – P. 471-483.
10.Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети / Г.Э. Яхъяева. – М.: Национальный Открытый Универси-тет “ИНТУИТ”, 2016. – 187 с.
11.Culloch J.C. Novel methods of measuring the similarity and distance between complex fuzzy sets / J.C. Culloch. –Nottingham: University of Nottingham, 2016. – 267 p.
12.Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и ее приложений / А.П. Рыжов. – М.: МГУ, 2003. – 81 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тимочко О. І. Підхід щодо наведення ударної авіації на наземні (морські) цілі з урахуванням інформативності ознак орієнтирів / О.І. Тимочко, О.О. Аросланкін, А.В. Самокіш  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 102-107. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.14.

Whoops, looks like something went wrong.