1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Метод виявлення деструктивно інформаційно-психологічного впливу на підсвідомість особового складу та населення України

Метод виявлення деструктивно інформаційно-психологічного впливу на підсвідомість особового складу та населення України

В.В. Бараннік, С.О. Сідченко, Т.В. Белікова, Ю.О. Олійник
Тематика статті: Загальні питання
УДК 623.618:519.686
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлені результати аналізу методу виявлення деструктивних інформаційнопсихологічних впливів в електронних ЗМІ на підсвідомість та свідомість особового складу збройних формувань сектору оборони та безпеки України та населення України. Визначено, що запропонований метод лінгвістичного процесору дає можливість для визначення в текстовому повідомленні головних слів, що характеризують текст, та визначити їх спрямованість щодо впливу на підсвідомість особистості. Проведені практичні дослідження показали працездатність даного методу для виявлення сугестивного деструктивного ІПВ на підсвідомість військовослужбовців сектору оборони безпеки України та населення України.


Ключові слова: інформаційно-психологічний вплив, ЗМІ, лінгвістичний процесор, структура бази знань

Список літератури

1.Беликова Т.В. Методы выявления суггестивных воздействий на подсознание человека в текстовых сообщенияхв условиях информационно-психологического противоборства. Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обра-ботка информации, кибербезопасность, информационная борьба / Т.В. Беликова, В.В. Баранник. – Х.: Лідер. – 2017. – 455 с.
2.Сапрыкина Т.В. Информационная технология тестирования семантической составляющей для выявления сугге-стивного воздействия методом фонетического анализа накопительным итогом / Т.В. Сапрыкина, С.А. Сидченко, В.А. Школяренко // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2013. – № 165. – С. 111-117.
3.Saprykina T.V. Method of complex information and psycho-logical document analysis / T.V. Saprykina, S.A. Sid-chenko // Science-Based Technologies. – 2014. – № 1(21). – Р. 79-83.
4.Беликова Т.В. Методы выявления деструктивных суггестивных информационно-психологических операций винформационно-социальном пространстве / Т.В. Беликова // Радиоэлектроника и информатика. – 2017. – № 2. – С. 45-50.
5.Belikova T.V. The Technology Of Suggestive Information-Psychological Operations Masking In The Infocommunica-tion Space / T.V. Belikova // Science-Based Technologies. – 2017. – № 3. – Р. 21-26.
6.Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібриднійвійні / А.М. Алімпієв, В.В. Бараннік, Т.В. Белікова, С.О. Сідченко // Системи обробки інформації. – 2017. – № 4(150). – С. 113-121. https://doi.org/10.30748/soi.2017.150.24.
7.Баранник В.В. Методи виявлення прихованих інформаційно-психологічних дій в інформаційному просторі /В.В. Баранник, Т.В. Беликова, О.В. Довбенко // Наукоємні технології. – 2018. – № 3. – С. 24-30.
8.Комплексний метод автоматичного фоносемантичного аналізу текстової інформації на основі оцінки вагомихсемантичних одиниць в умовах інформаційного протиборства / В.В. Бараннік, Т.В. Белікова, М.О. Капко, І.А. Гур-жій // Кібербезпека, освіта, наука, техніка. – 2019. – № 1(1). – С. 13-22.
9.Method of Increasing the Capacity of Information Threat Detection Filters in Modern Information and Communication Systems on Advanced Information and Communication Technologies / T. Belikova, О. Dovbenko, А. Lekakh, О. Dodukh // 3nd IEEE International Conference, Proceedings. – Lviv, July 2019. – Р. 188-192.
10.Основы информационной безопасности / Є.Б. Бєлов, В.П. Лось, Р.В. Мещеряков, О.О. Шелупанов. –М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – 544 с.
11.Біла книга – 2018. Збройні Сили України. – К.: Військо України, 2019. – 172 с.
12.Бобров А. Информационная война: от листовки до твиттера / А. Бобров // Зарубежное военное обозрение, 2013.–№ 1. – С. 20-27.
13.Богданович В.Ю. Теоретичні основи забезпечення національної безпеки України в умовах позаблоковості:монографія / В.Ю. Богданович, І.С. Романченко, І.Ю. Свида. – Львів: АСВ, 2011. – 414 с.
14.Бурячок В.Л. Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу/ В.Л. Бурячок, О.Г. Корченко, В.О. Хорошко // Захист інформації. – 2013. – № 1(15). – С. 5-14.
15.Бурячок В.Л. Завдання, форми та способи ведення воєн у кібернетичному просторі / В.Л. Бурячок, Г.М. Гулак,В.О. Хорошко // Наука і оборона. – 2011. – № 3. – С. 35-42.
16.Бурячок В.Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби / В.Л. Бурячок. –К.: ДУТ. – 2015. – 228 c.
17.Герасимов Б.М. Извлечение информационных фраз из первичных электронных документов в информационно-поисковых системах / Б.М. Герасимов, О.Ю. Сергеев, И.Ю. Субач // Управляющие системы и машины. – 2006. – № 1. – С. 26-29.
18.Деркаченко Я. Інформаційно-психологічні операції як сучасний інструмент геополітики [Електронний ресурс]/ Я. Деркаченко // Глобальна організація союзницького лідерства. – 2016. – Режим доступу: http://goal-int.org/informacijno-psixologichni-operacii-yak-suchasnij-instrument-geopolitiki/.
19.Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко,В.М. Желіховський. – К.: КНТ, 2006. – 206 с.
20.Мороз Ю. Інформаційно-психологічні операції в умовах гібридної війни / Ю. Мороз, Ю. Твердохліб // ВісникЛьвівського університету. – 2016. – № 38. – C. 97-105.
21.Руснак І.С. Розвиток форм і способів ведення інформаційної боротьби на сучасному етапі / І.С. Руснак,В.М. Телелим // Наука і оборона. – 2000. – № 2. – С. 18 – 23.
22.Руснак І.С. До забезпечення воєнної безпеки в умовах загрози інформаційної війни / І.С. Руснак, М.О. Попов,А.Г. Лук’янець // Наука і оборона. – 1999. – № 2. – С. 37-43.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Метод виявлення деструктивно інформаційно-психологічного впливу на підсвідомість особового складу та населення України / В.В. Бараннік, С.О. Сідченко, Т.В. Белікова, Ю.О. Олійник  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 120-127. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.16.