1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 4(60)'2019
  5. Methods for identifying destructive information-psychological impacts on understanding personal composition and population of Ukraine

Methods for identifying destructive information-psychological impacts on understanding personal composition and population of Ukraine

V. Barannik, S. Sidchenko, T. Belikova, Yu. Oliynuk
Annotations languages:


Description: The article presents the results of the analysis of the method of detecting destructive information and psychological influences in the electronic media on the subconscious and consciousness of the personnel of the armed forces of the defense and security sector of Ukraine and the population of Ukraine. To solve the problem of hidden information influence on the subconscious personality, it is proposed to use a set of methods that can be combined in a linguistic processor, which should include methods that perform: morphological, syntactic and semantic analysis that can be used to parse sentences and texts and identification of the main words and meaning of the text message; methods that have a suggestive effect on the subconscious personality. Such methods include methods of phonetic analysis, analysis based on semantic defiance, sound-color analysis, etc. To identify the suggestive influence on the subconscious personality, it is proposed to use a method of phonetic text analysis, which was adapted for Ukrainian-language texts. With the help of the proposed linguistic processor it is possible to identify in the text message the main words that characterize the text and to determine their orientation in influencing the subconscious personality. Practical studies have demonstrated the feasibility of the proposed approach for detecting suggestive destructive STIs on the subconscious of military personnel in the defense sector of Ukraine and the population of Ukraine.


Keywords: information-psychological impact, media, linguistic processor, structure of the knowledge base

References

1.Belikova, T.V. and Barannik, V.V. (2017), “Metody vyyavleniya suggestivnyh vozdejstvij na podsoznanie cheloveka vtekstovyh soobshcheniyah v usloviyah informacionno-psihologicheskogo protivoborstva. Naukoemkie tekhnologii v infokommunikaciyah: obrabotka informacii, kiberbezopasnost', informacionnaya bor'ba” [Methods for detecting suggestive ef-fects on the subconscious of a person in text messages in conditions of information and psychological confrontation. High-tech technologies in infocommunications: information processing, cybersecurity, information fight], Lіder, Kharkiv, pp. 435-455.
2.Saprykina, T.V., Sidchenko, S.A. and Shkolarenko, V.A. (2013), “Informacionnaya tekhnologiya testirovaniyasemanticheskoj sostavlyayushchej dlya vyyavleniya suggestivnogo vozdejstviya metodom foneticheskogo analiza nakopitel'nym itogom” [Information technology testing of semantic component for detection of suggestive influence by phonetic analysis by cumulative result], Automated Control Systems and Automation Devices, No. 165, pp. 111-117.
3.Saprykina, T.V. and Sidchenko, S.A. (2014), Method of complex information and psycho-logical document analysis,Science-Based Technologies, No. 1(21), pp. 79-83.
4.Belikova, T.V. (2017), [Methods for detecting destructive suggestive information-psychological operations in the infor-mation-social space], Radio Electronics and Informatics, No. 2, рp. 45-50.
5.Belikova, T.V. (2017), The Technology Of Suggestive Information-Psychological Operations Masking in the info-communication Space, Science-Based Technologies, No. 3, pp. 21-26.
6.Alimpiiev, A.M., Barannik, V.V., Belikova, T.V. and Sidchenko, S.O. (2017), “Teoretychni osnovy stvorenniatekhnolohii protydii prykhovanym informatsiinym atakam v suchasnii hibrydnii viini” [Theoretical foundations of the establish-ment of the technologies of co-operation to the hidden information attacks in the modern hybrid war], Information Processing Systems, No. 4(150), pp. 113-121. https://doi.org/10.30748/soi.2017.150.24.
7.Barannik, V.V., Belikova, T.V. and Dovbenko, O.V. (2018), “Metodi viyavlennya prihovanih іnformacіjno-psihologіchnih dіj v іnformacіjnomu prostorі” [Methods for detecting hidden information-psychological actions in the informa-tion space], Technology-intensive, No. 3, рp. 24-30.
8.Barannik, VV, Belikova, T.V., Kapko, M.O. and Gurzhi, I.A. (2019), “Kompleksnij metod avtomatichnogofonosemantichnogo analіzu tekstovoy іnformacіy na osnovі ocіnki vagomih semantichnih odinic' v umovah іnformacіjnogo protiborstva” [A complex method of automatic phonosemantic analysis of textual information based on the evaluation of signifi-cant semantic units in conditions of information confrontation], Kibersecurity, Education, Science, Technology, No. 1(1), рp. 13-22.
9.Belikova, T., Dovbenko, O., Lekakh, A. and Dodukh, O. (2019), Method of Increasing the Capacity of InformationThreat Detection Filters in Modern Information and Communication Systems on Advanced Information and Communication Technologies, 3nd IEEE International Conference, Proceedings, Lviv, pp. 188-192.
10.Belov, E.B., Los, V.P., Mescheryakov, R.V. and Shelupanov, O.O. (2006), “Osnovy informacionnoj bezopasnosti”[Fundamentals of information security], Hotline Telecom, Moscow, 544 p.
11. (2019), “Bіla kniga – 2018, Zbrojnі Sili Ukrayni” [White Book – 2018, Armed Forces of Ukraine], Armed of Ukraine,Kyiv, 172 p.
12. Bobrov, A. (2013), “Informacionnaya vojna: ot listovki do tvittera” [Information warfare: from leaflets to twitter], For-eign Military Observation, No. 1, рp. 20-27.
13.Bogdanovich, V.Yu., Romanchenko, I.S. and Svida, I.Yu. (2011), “Teoretichnі osnovi zabezpechennya nacіonal'nojbezpeki Ukraini v umovah pozablokovostі” [Theoretical bases of national security of Ukraine under non-aligned conditions], ACS, Lviv, 414 p.
14.Buryachok, V.L., Korchenko, O.G. and Khoroshko, V.A. (2013), “Strategіya ocіnyuvannya rіvnya zahishchenostіderzhavi vіd riziku storonn'ogo kіbernetichnogo vplivu” [A strategy for assessing the state's level of protection against the risk of cybernetic exposure], Protection of Information. No. 1(15), рp. 5-14.
15.Buryachok, V.L., Gulak, G.M. and Khoroshko, V. (2011), “Zavdannya, formi ta sposobi vedennya vojn ukіbernetichnomu prostorі” [Tasks, forms and ways of waging war in cyberspace], Science and Defense, No. 3, pp. 35-42.
16.Buryachok, V.L. (2015), “Іnformacіjnij ta kіberprostori: problemi bezpeki, metodi ta zasobi borot'bi” [Informationand cyberspace: security issues, methods and means of combat], DUT, Kyiv, 228 p.
17.Gerasimov, B.M., Sergeev, O.J. and Subach, I.Y. (2006), “Izvlechenie informacionnyh fraz iz pervichnyh elektronnyhdokumentov v informacionno-poiskovyh sistemah” [Extraction of information phrases from primary electronic documents in information retrieval systems], Control Systems and Machines, No. 1, рp. 26-29.
18.Derkachenko, J. (2016), “Іnformacіjno-psihologіchnі operacіy yak suchasnij іnstrument geopolіtiki” [Information-psychological operations as a modern tool of geopolitics], Global Allied Leadership Organization, available at: www.goal-int.org/information-psixologichni-operacii-yak-suchasnij-instrument-geopolitiki/.
19. Lipkan, V.A., Maksimenko, Yu. E., and Zhelikhovsky, V.M. (2006), “Іnformacіjna bezpeka Ukrayni v umovahyevroіntegracіy” [Information security of Ukraine in the context of European integration], КNТ, Kyiv, 206 p.
20.Moroz,Y. and Tverdokhlib, Y. (2016), [Information-psychological operations in the conditions of hybrid war. Bulletinof the University of Lviv], Science and Defense, No. 38, pp. 97-105.
21.Rusnak,I.S. and Telelim, V.M. (2000), “Rozvitok form і sposobіv vedennya іnformacіjnoy borot'bi na suchasnomuetapі” [Development of forms and ways of conducting information struggle at the present stage], Science and Defense, No. 2, pp. 18-23.
22.Rusnak, I.S., Popov, M.O. and Lukyanets, A.G. (1999), “Do zabezpechennya voennoj bezpeki v umovah zagroziіnformacіjnoj vіjni” [Towards ensuring military security in the face of the threat of an information war], Science and Defense, No. 2, pp. 37-43.

Reference:
 Barannik, V.V., Sidchenko, S.O., Belikova, T.V. and Oliinyk, Yu.O. (2019), “Metod vyiavlennia destruktyvno informatsiino-psykholohichnoho vplyvu na pidsvidomist osobovoho skladu ta naselennia Ukrainy” [Methods for identifying destructive information-psychological impacts on understanding personal composition and population of Ukraine], Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(60), pp. 120-127. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.16.