1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль

Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль

Д.В. Атаманський, Д.С. Рачков, А.В. Семеняка
УДК 621.396.96:551.501.815
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Для типових радіолокаційних засобів (РЛЗ) радіотехнічних військ (РТВ) визначені і проаналізовані помилки оцінювання відбиваності метеооб'єктів. Показано, що вказані РЛЗ потенційно спроможні з необхідними показниками якості забезпечувати вимірювання відбиваності небезпечних метеоутворень на етапі їх розпізнавання. При оснащенні розглянутих РЛЗ спеціальними каналами обробки відбиттів від метеоутворень (метеосигналів), вони можуть стати вагомим додатковим джерелом метеоінформації державної системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування.


Ключові слова: метеорологічний радіолокатор, вобуляція інтервалів зондування, метеорологічні утворення, відбиваність метеоб'єктів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Атаманський Д.В., Рачков Д.С., Семеняка А.В. Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль. Системи озброєння і військова техніка. 2012. № 2(30). С. 13-19.