1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції

Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції

Л. В. Польшина, М. П. Батуринський, З. З. Закіров, А. Л. Ковтунов
УДК 623.6:519.852.33
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті розробляється метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції. Запропонований метод дозволяє інтегрувати лінійні та точкові просторові об’єкти вихідної цифрової карти у граф доріг, де точність подання даних не нижча за точність вихідної цифрової карти та забезпечувати якісне рішення задачі розрахунку маршрутів руху.
Ключові слова: цифрова карта, неорієнтований простий граф, алгоритм пошуку найкоротшого шляху у зважених графах, метод побудови графу доріг
Бібліографічний опис для цитування:
Польшина Л. В. Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції / Л. В. Польшина, М. П. Батуринський, З. З. Закіров, А. Л. Ковтунов  // Системи озброєння і військова техніка. — 2012. — № 2. — С. 77-82.