1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Канал передачі на борт літака сигналів управління шляхом доопрацювання командної радіостанції

Канал передачі на борт літака сигналів управління шляхом доопрацювання командної радіостанції

В.Ж. Ященок
Анотації на мовах:

Проаналізовано можливість побудови каналу передачі на борт літака сигналів управління шляхом доопрацювання і використання радіоканалу командної радіостанції для її включення до складу високоточного радіолокаційного посадочного комплексу. Обгрунтована можливість вирішення задачі з побудови такого каналу передачі шляхом доопрацювання наземного і бортового обладнання командної радіостанції. Дана порівняльна характеристика такого каналу з каналом, поостренним шляхом доопрацювання наземного і бортового обладнання глісадних радіомаяка та доопрацювання і використання радіотракту "ПАР-АРК".
Ключові слова: радіолокаційний посадковий комплекс (РЛПК), радіолокаційна посадочна система (РЛПС), привідна аеродромна радіостанція (ПАР), командна радіостанція (КРС), автоматичний радіокомпас (АРК), злітнопосадкова смуга (ЗПС), задана лінія посадки (ЗЛП) , розрахункова точка посадки (РТП), канал передачі сигналів управління (КПСУ), група керівництва польотами (ГРП), керівник зони посадки (РЗП)