1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Розвиток методу побудови ґеш-функції на основі хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельної організації обчислень

Розвиток методу побудови ґеш-функції на основі хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельної організації обчислень

А.В. Антонов
Анотації на мовах:

Пропонується варіант посилення стійкості ґеш-функції, побудованої на основі хаотичних відображень зі змінними параметрами й паралельної організації обчислень. Показана його стійкість до атак, що використовують алгоритм пошуку близьких колізій та особливості реалізації хаотичних систем на кінцевій множині станів в цифрових обчислювальних системах.
Ключові слова: геш-функція, хаотичне відображення, розпаралелювання, колізія