1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. Комплексна інформаційна модель процесу об'єднання координатної та ознакової інформації в системі різнотипових радіолокаційних комплексів

Комплексна інформаційна модель процесу об'єднання координатної та ознакової інформації в системі різнотипових радіолокаційних комплексів

В.М. Грачов, В.О. Корнєєв, І.Л. Костенко, Ю.М. Добришкін
Анотації на мовах:

У статті пропонується комплексна модель процесу об'єднання радіолокаційної інформації про об'єкти спостереження з врахуванням координатних та ознакових вимірів. Модель дозволяє спільно вирішувати завдання ототожнення вимірів – оцінювання координат і параметрів руху - розпізнавання типів повітряних об'єктів і забезпечує підвищення показників оперативності, достовірності та точності вихідної інформації про повітряну обстановку.
Ключові слова: об'єднання інформації, джерело інформації, груповий об'єкт