1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(30)'2012
  5. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА АСУ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА АСУ

М.А. Павленко, С.В. Кукобко, М.Ю. Гусак
Анотації на мовах:


Анотация: У статті обгрунтовано вибір закону розподілу часу при моделювання діяльності оператора АСУ. Рішення даної задачі дозволяє підвищити описові можливості моделі діяльності оператора і підвищити якість отримуваних оцінок його діяльності на різних етапах моделювання.


Ключові слова: оператор, моделювання діяльності, імітаційне моделювання