1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Методи визначення коефіцієнтів важливості бойових засобів

Методи визначення коефіцієнтів важливості бойових засобів

В.Б. Кононов, Ю.І. Кушнерук, О.В. Коваль
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто метод визначення коефіцієнтів важливості, які засновані на мультиплікативному згортанні нормованих признаків бойових засобів та на встановленні ступені їх близькості до признаків еталонного бойового засобу


Ключові слова: склад озброєння, угрупування військ,коефіцієнти важливості