1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Обґрунтування вибору форми заряду вибухової речовини з урахуванням його впливу на елементи цегляних конструкцій

Обґрунтування вибору форми заряду вибухової речовини з урахуванням його впливу на елементи цегляних конструкцій

Ю.Н. Убайдуллаєв, Є.І. Стецюк, О.М. Смірнов
Анотації на мовах:

Обґрунтовано найбільш ефективну геометричну форму внутрішнього, контактного, шпурового заряду вибухової речовини для руйнування елементів конструкцій аварійних цегляних будівель і споруд. Приведені і проаналізовані аналітичні залежності тиску на перешкоду від часу при вибуху зарядів вибухових речовин.
Ключові слова: аварійні будівлі і споруди, елементи конструкцій, заряд вибухової речовини, форма заряду, сферична форма заряду