1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Метод диверсіфікації оцінок безпеки критичних інфраструктур в умовах невизначеності

Метод диверсіфікації оцінок безпеки критичних інфраструктур в умовах невизначеності

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:


Анотация: В статті запропонований підхід до диверсифікації оцінок безпеки критичних інфраструктур (КІ) в умовах невизначеності. КІ характеризуються складністю поведінки, високою невизначеністю, нелінійністю вхідних та вихідних параметрів. Використання однієї групи методів ризик аналізу не забезпечує потрібний рівень достовірності оцінок безпеки КІ. В якості оцінки безпеки КІ пропонується критичність стану, як комбінація імовірності аварії та важкістю її наслідків. Запропоновано етапи послідовної інтеграції методів оцінки безпеки КІ.


Ключові слова: критична інфраструктура, ризик-аналіз, невизначеність, диверсність