1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Методика оцінки точності вимірювань при випробуваннях технічних засобів на електромагнітну сумісність

Методика оцінки точності вимірювань при випробуваннях технічних засобів на електромагнітну сумісність

С.М. Власік
Анотації на мовах:

У статті показана актуальність рішення задачі забезпечення одночасного та сумісного функціонування різного радіотехнічного, електронного та електротехнічного устаткування – рішення задачі електромагнітної сумісності технічних засобів. Показано, що проведення випробувань технічних засобів на електромагнітну сумісність дозволяє підвищити ступінь їх стійкості до перешкод. Обґрунтований вплив точності вимірювань параметрів технічних засобів при випробуваннях на електромагнітну сумісність. Запропонована методика оцінки точності вимірювань параметрів, яка може бути використана при створенні комп'ютеризованих вимірювальних систем, орієнтованих на вирішення завдань електромагнітної сумісності.
Ключові слова: електромагнітна сумісність, технічні засоби, точність вимірювання