1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Функціональна модель процесу проектування авіаційної техніки в єдиному інформаційному просторі

Функціональна модель процесу проектування авіаційної техніки в єдиному інформаційному просторі

О.В. Каратанов
Анотації на мовах:

Розглянуто один з кроків впровадження єдиного інформаційного простору в рамках CALS - створення функціональної моделі процесу проектування, також розглянуті методологія SADT і її функціональна складова - IDEF0. Наведено аналіз стадій і етапів проектування авіаційної техніки у відповідності з діючими стандартами. Подана функціональна модель процесу проектування.
Ключові слова: єдиний інформаційний простір, авіаційна техніка, проектування, конструкторське бюро, функціональна модель, SADT, IDEF0, автоматизація, інформаційна підтримка життєвого циклу